Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

Hemgården Skeppsholmsgårdens Skolfartyg Lagaren

>>>>> Aktuella papper:
Kollosegling med LAGAREN!
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Holger Renbergs PM, ca 1990
Holger Renbergs PM, 2001
Ingvar Rylander 2006-11-22
Thore Hansson 2006-09-10
Verksamhetsplan 2005-12-11
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)
 

Sturmark vill berätta för dig vem Gud är och även tala om att han inte finns (Gud alltså. Sturmark tror eventuellt att han finns!).
Sturmark säljer inte bara sin världsbild, sina kurser och sin bok på Skeppsholmens Folkhögskola - han säljer tal också!
Funderar du på Sturmark till ditt företags kick-off? Se då ett smakprov med kommentarer på Sturmarks egen blogg:
Sturmark inbjuden att avsluta Stockholm Pride Festival - detta gjorde han i stället!Sevärt på
Söktips: Ingmar Bergman på Youtube!

En underbar intervju med Jeremy Paxman
Jeremy Paxman intervjuar:
– Richard Dawkins bok om
en Gud som inte finns!

(Den kände, mycket bildade brittiske journalisten Paxman är själv icke troende, men Dawkins slipper inte så lätt undan för det!)
Mer om
L A G A R E N
och
SkeppsholmsgårdenEnfald har sitt pris

Försäljningsbeslutet är oförnuftigt, det strider mot de principer som grundlagt den gård man förvaltar och stagnation och tillbakagång i verksamheten som befarats kan tyvärr redan skönjas. (Ja, lördagar på LAGAREN är öde sedan länge...)

En jämförelse med regeringens förehavanden är aktuell, åtminstone med avseende på nya FRA-lagen och då inte minst som ett par lagargubbar via skilda värv därstädes har god insikt i verksamheten (i detta fall behöver som tur är inte ens tangeras vad som innefattas av vår respektive tystnadsplikt):

I havet blommar fosforgynnade blågröna alger, fosfor från ett svenskt jordbruk som per capita släpper ut mer (se sid 22-23 i denna länk) än något annat Östersjöland. Statsministern åser problematiken från första parkett nere vid Aspö-laboratoriet. Kanske tar diskussioner inom alliansregeringen snart vid. Samma Maud som undertecknat den av bloggare hatade FRA-lagen lär vara i högsta grad inblandad även i så fall. Dock svallar nu känslorna inte i första hand kring fosforn som om just FRA-lagen. Statsministern gör inte saken lättare genom att i TV:s bästa sändningstid säga att "alla tjänar på att debatten lägger sig".

FRA - lagen

Vad gäller debatten? Enligt bloggare den personliga integriteten. Hur skall den skyddas? Enligt regeringen av en särskild myndighet samt att spaningens inriktning endast får avse utländska förhållanden.

FRA sägs i media ha spanat i kabel i tio år. (För att ha läckt detta skall två FRA-medarbetare fällas! Sanningen är att processen att flytta spaning från luft till tråd var i full gång och nämndes officiellt av GD redan 1994, dvs för snart 15 år sedan. Fäll denne pinsamt snacksalige GD i stället!) Har denna spaning stridit mot lagen och har lagar saknats? Svaret är nej. Vad är då nytt? Jo, i huvudsak att lagen 2000:130 om försvarsunderrättelseinhämtning är ändrad och en ny lag om inhämtning via tråd har tillkommit. Vad är då ändrat?

  • Tidigare lydelse sa att försvaret och andra myndigheter fick bedriva inhämtningen. Detta är ändrat till att "den eller de myndigheter regeringen bestämmer" skall göra det, dvs regeringen förfogar nu ensam över inhämtningen, FRA är ej försvarets och med tanke på utvecklingen i övrigt kan man utgå från att FRA blir en marknadsanpassad myndighet med betydande del av budgeten bestämd av var inhämtningsresultaten kan få avsättning, exempelvis SÄPO. I mycket högre grad än tidigare finns incitament för att vidarebefordra överskottsinformation.
  • Inhämtningen får endast ske med inriktning avseende utländska förhållanden. Allt som spaningen resulterar i får dock med den nya lagen användas för brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet (jfr Guantanamo!). Sådant var förbjudet före 1/7 2008 och här har vi lagens största brist. Man kommer alltid, oavsett vilka inhämtningsresultaten är och var de hamnar, kunna visa att själva inhämtningens inriktning avser utländska förhållanden. FRA är ej försvarets, traditionell försvars­underrättelse­tjänst finns ej mer och lagen lämnar nu dörren vidöppen för missbruk av överskottsinformation. Detta är ett radikalt brott mot vår tradition som relativt högt stående, rättssäker demokrati.
  • Enligt (§4) tidigare lydelse fick inhämtning ej avse sådant som ligger inom ramen för andra myndigheters brottsbekämpande eller brottsförebyggande arbete. Det som nu skall ske är just det som enligt samma lag tidigare var förbjudet.
  • Även på fler ställen i nu tagna lagar finns reservationer av typen "Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock", "om det inte är av synnerlig vikt för verksamheten" etc. Dessa tillägg upphäver bitvis lagen, dvs gör föregående skrivningar irrelevanta i det ögonblick lagtexten skall hårdras (och det är det den är till för). Detta är således inget annat än en dålig lag!

Nästan Putin

Dessa allvarliga betänkligheter ställer en ny fråga i särskild dager: Vad ligger bakom statsministerns uttalande om att alla tjänar på att debatten avslutas? Vem var detta uttalande riktat till? Knappast uppretade bloggare eller en allvarligt oroad allmänhet! Man bör söka svaret på andra sidan Atlanten.

Det kan vara i sin ordning. Den försvarsunderrättelseinhämtning som i och med den nya lagen är historia har skett med betydande bistånd från väst. Statsministern kunde dock ha besparat oss uttalandet och behållit det till en ev telefonkontakt med mottagaren direkt.

Spaningen har nästan alltid gått ner på individnivå, dock utan några risker för personlig integritet – detta bland annat av det enkla skälet att en individ, eller skall vi säga stationsidentitet i ett nät från en dag till en annan plötsligt kan växla i fråga om fysisk person. Visserligen kan information även om den fysiska personen/stationsplatsen vara av avgörande värde för det hantverk själva inhämtningen innebär, men aldrig mer än så. I och med den nya lydelsen i lag 2000:130 får SÄPO obegränsad tillgång till spaningen:

Personer kan ha bundits till dessa identiteter, vare sig banden är av statistisk, dvs mer eller mindre slumpmässig och inte nödvändigtvis relevant natur. I FRA ögon är dessa personer inget annat än sökriktningar som i morgon kan vara inaktuella, i SÄPO:s ögon blir personerna i stället ofelbart betraktade som suspekta! Till skillnad från FRA, som kanske har enskilda identiteter på post-itlappar så länge de är aktuella i spaningen kommer SÄPO, med teleobjektiv och kikare i högsta hugg flytta in lägenheten mitt emot och sedan följa vederbörande i graven! (Guillou är fortfarande listad!)

Tacka för det – om SÄPO skall finna suspekta bland landets över nio miljoner invånare är den grovgallring ner till enstaka tusental som FRA tillhandahåller guld värd. Att relevans för SÄPO:s del, dvs för brottsförebyggande och –bekämpande arbete, i de flesta fall saknas helt lär SÄPO:s spanare inte begripa (Det gjorde de inte för över tio år sedan heller). Ingen rök utan eld!
– Och nu har allt detta stöd i svensk lag och SÄPO kan begära ut uppgifterna med hänvisning till regeringens så klurigt omformulerade lag 2000:130!

Regeringen har gjort läxan. Den för en viss utländsk makt tryggt resoluta och oeftergivliga hållningen understryks av statsminister Reinfelds uttalande från Aspö-laboratoriet: Debatten måste tystna, lugnet måste lägga sig! Ingen tjänar på denna debatt! Vad ni än säger kommer Guantanamo bli kvar!

Att aningslöst rasera sina grunder

Det är emellertid inte säkert att regeringen ens hade någon läxa. Kanske har man varit Mr Duktig alldeles i onödan! Ändå har i aningslös enfald vidtagits åtgärder som till och med kan strida mot EU-rätt, detta i ett land där offentlighetsprincip, källskydd och yttrandefrihet hittills varit kanske högre hållna än någon annan stans, allt det som en gång för över hundra år sedan kom till för att komma till rätta med en svår korruption och ett svagt rättsystem. Tydligen är minnet kort, tiden har gått, vi tar vår demokrati, vår relativt stora frihet från korruption och vårt ganska starka rättssystem för givna och tror oss ostraffat kunna fingra på grunderna!

Men LAGAREN då?

När det gäller LAGAREN är det inte nödvändigt att gå i motsvarande fälla. Den stackars styrelse som verkligen verkställer en försäljningen av LAGAREN kan dock befaras ha hamnat där den dag då båset står tomt och förutsättningar för ungefär hälften av den årligen möjliga verksamheten avhändats.

Med SHAMROCK allt mer utchartrad precis som Strömma Kanalbolagets före detta ångbåtar blir framtiden snart en annan – ordet "charterträsket" är inte så långsökt som man på förhand kan förledas att tro.

Renodling, utarmning förskingring eller vanstyre – det kan en snar framtid utvisa. En sak är dock redan klar utan vidare exemplifiering: Den dag Hemgården förlorat sina sista grunder är i praktiken slutet obönhörligen beseglat.

5 juli 2008


- Inte riktigt Einstein…

eller

Nordisk Familjebok definierar bröd fast alla redan vet vad det är men lyckas inte definiera tid fast alla borde veta

Tiden går. Men vad är tid?

Einstein (och fler med honom) stördes av en asymmetri i den vågekvation som kan beskriva havsvågor, ljusets utbredning, ja, till och med går att använda i informationsteorin! I vågekvationen ingår rumskoordinater och tid. Helst skulle tids- och rumskoordinaterna vara helt utbytbara – ingen av dem behövde ju egentligen utmärka sig! Denna tanke kunde Einstein uppenbarligen inte släppa.

Einsteins vidare funderingar känner vi resultaten av i hans relativitetsteorier. Hans önskan om en snyggare vågekvation resulterar således i att ljusets hastighet är samma i alla system och så småningom i det häpnadsväckande att materia kan omsättas i energi och tvärt om: Till slut hängde tid, rum, information, energi och materia, alla på olika sätt ihop!

Men hur är det då i praktiken? Har Einstein rätt? Kan man kasta om tid och rum? Det obegripliga är att det faktiskt måste gå! Många grunnar på hur det skall realiseras. Ofta finner man, att för att förflyttas i tiden (mer än så här minut för minut som vi är vana) så krävs att man kastar sig in i svarta hål och via maskhål flyttar sig till en annan punkt i rumtiden. Maskhål borde finnas!

I praktiken är det bara att kapitulera! Jag vill inte in i några maskhål! Och till vilken punkt som hels där jag förut varit, dit tror jag att jag kan komma igen, med ett undantag – bakåt i tiden kan ingen gå.

Vår sakta förflyttning framåt i rumtiden är irreversibel: Ingen dag kommer åter, inget kan göras ogjort. Med ett stort uppbåd av kraft kan vi förlåta och glömska hjälper oss så gärna på traven om vi bara vill. Ändå är det som om vi inte var skapta för rumtiden! Att då något så obarmhärtigt som tid ändå kan styra våra liv: Utan en tanke på hur bilen ser ut då, längtar man till exempel efter den dag den som veteranbil, först med diesel i småbilklassen och först som serietillverkat fordon med över 50 miles per gallon, om fyra år blir skattefri. Utan en tanke på att man då själv är fyra år äldre, ännu mer glömsk och förvirrad. Tur är kanske det!

I väntan på ålderdomen kan läsaren här ägna några minuter åt propellrar. Förutsatt förstås att han inte gör sig av med sin båt som följd av någon enfaldig, fix idé som ständigt plågar. Och om jämförelsen tillåts gav ju trots allt Einstein något mer än vad som kan förutses av beslutet att sälja Lagaren!

21 feb 2008Snart fyller Lagarens hemsida ett år! Därför är nu städat här en smula. Herr Sturmark får ursäkta! Det som började se ut som en "blogg" har flyttats till en egen avdelning och blogg kan det gärna få fortsätta vara.

På en blogg händer det inte sällan att man talar väder. Det är faktiskt lite underskattat detta med väder, åtminstone till lands!

Himmel över Gälnan
När betraktade du på allvar himlens utseende senast?

Vintern har kommit. Det är nu kallare, flera grader under noll och fläckvis runt om i Stockholmsområdet ligger dessutom snö. Ofta om vintrarna drar kraftiga snöbyar in från Bottenhavet, Ålands hav eller norra Östersjön och då kan det bli en halvmeter snö på vissa ställen medan det ännu är barmark på andra. Det vi ser nu är ett sådant fenomen i miniatyr. Som mest är snödjupet mellan två och fem centimeter – något som de som bor i områden med barmark bara någon kilometer bort ändå har svårt att tro!

De som i likhet med mig lever på ett sådant här snöklätt ställe med minus fem grader har också svårt att tro att vädret någonsin skall bli annorlunda. Om sommaren kan man bara förståndsmässigt begripa att det kan bli kallt och om vintern krävs erfarenhet och förstånd för att begripa att det någonsin kan bli så varmt att man knappt uthärdar (om man inte får komma ut på sjön…!). Vi bor i omedelbar närhet till (meteorologihistoriska begreppet) Bergenskolans berömda polarfront. Lite beroende på hur den veckar sig blir här i Sverige om vintrarna ömsom kallt, ömsom milt. Efter personlighetstyp kan det vara olika svårt att tro annat än att förhandenvarande väder är det som gäller resten av vintern. Det är som med börsen – när det ser som mörkast ut och slipade börshajar gör klippen, då är alla andra skräckslagna och säljer sina pensionsbesparingar till underpris. Man har svårt att tro att det plötsligt kan se annorlunda ut än det gör just för tillfället.

Man har således svårt att tro att den situation som just nu ser så mörk och hopplös ut i efterhand kommer visa sig vara förutsättningen för den glädje man då lever i. Men ser vi lite bakåt ser ju oftast hela livet ut på precis det här sättet! Tänk så ofta man oroat sig så mycket! Och i efterhand bevisligen alldeles i onödan!

När det gäller Lagaren så har vi haft trevliga träffar med massor med folk. I somras fyllde vi båten tillsammans med föreståndare och verksamhetschef. Efter en god lunch enades vi om att Lagaren är som ett notdrag – vi vet inte vad vi får ännu, men att det just nu är tungt tyder enligt notdragsmetaforen på rikligt fångst! Och i ett notlag måste man vara flera – annars går det inte!

Ewa Mellin och Britta Nygård försöker se vårt arbete som ett notdrag
En smålänning i Roslagen skall inte förklara för en Ålänning vad notdrag är!

Bilden av notdraget antyder vikten av att alla tror på Hemgården och hjälper till med sina händer. Efter bästa förmåga höll jag på att tillägga, men det skulle så här i jultid i så fall vara att glömma evangelium: Det avgörande är ju att vi har våra hjärtan i gården!

Att tro är svårt men viktigt, och tron måste ha innehåll! När det gäller själva fartyget Lagaren så har någon framkastat förslaget att skära ut dubblering och underliggande plåt och (med svetsande av lång- och tvärväxlar) nita tillbaka den redan formade dubbleringsplåten ensam mot spanten. Så bytte "nitarlag 7" plåt på Saltsjön för bara några år sedan: Spalten mellan plåt och spant kan vid nitning rostskyddas på ett helt annat sätt än om plåten svetsas direkt mot spant (och tillverka nya, rättvända spant vid plåtbyten kräver inte Sjöfartsverket... Ännu!). På k-fartyg kan, av detta praktiska, rent tekniska skäl inga andra reparationer än sådana som görs med nitning betraktas som seriösa!

Plåtbytet kan (och måste!) göras bara några, inte alltför många spantfack i taget, då lika gärna i etapper och förslagsvis med utgångspunkt från tillståndet hos den underliggande plåten – vips har vi den plan som inspektören behöver för att meddela förnyat certifikat! Att han önskar sig i första hand en plan, inte att allt nödvändigtvis görs på en gång, är lätt att förstå: I takt med att detta arbete utförs får vi flera kvadratmeter stora, representativa stickprov av den dubblering som ännu sitter kvar.

Tiffany bakar bullar i Hemgårdens stenugn
Tiffany och Ewa skall snart byta plåt!
(Bild från öppen verksamhet, höstlovet 2007)

 - Grip möjligheten du med att göra ett besök i Bagarstugan!

17 dec 2007


Vinga säljs till skrot!

På www.skeppsholmsgarden.se under fliken "Om oss" och "Våra fartyg" kan man ännu läsa:
Föreningen Shamrocks vänner köpte i januari 1979, av Sjöfartsverket, logementsfartyget "Ledaren", före detta fyrskeppet Vinga. Fartyget har använts som folkhögskolans internat.

Sedan ett år ligger dock Vinga till försäljning på www.djurgardsvarvet.se, se vidare denna länk till information om objektet Vinga.

Med en bra kajplats i Stockholm hade fartyget betingat ett värde av flera miljoner – utan kajplats är hennes värde inte mer än ett par hundra tusen kronor. Med dagens stålpriser lönar det sig således bäst att skära ner henne, och det sägs att detta nu är vad som kommer att ske. Man har tydligen redan gjort upp med en skrotfirma om saken. (Ännu ligger dock Vinga kvar som osåld på Djurgårdsvarvet).

31 okt 2007Senaste nytt:

Vad är Humanism?

Eller, med tanke på en konsert i Clara kyrka onsdagen 24/10 2007:

Lagargubbe sjunger "Körsymfonin" – Beethovens 9!

"Körsymfonin" bygger på en dikt av Friedrich von Schiller. Men vem var Schiller? Som av en tillfällighet hör det till vad en sann humanist verkligen bör veta!

Nordisk familjebok senaste upplaga avslutar "Schillers levnad var en viljekraftens seger över missgynnande yttre förhållanden: bräcklig hälsa, bristande utbildning, otillräckligt ekonomiskt underlag. Med utomordentlig sinnesstyrka övervann Schiller alla hinder och skapade en diktning, som i sin utveckling från överströmmande lidelsefullhet till ädel hänförelse och skönhetsdyrkan bibehöll som kärna en storslagen idealitet." (motsvarande ur Uggleupplagan)

Beethoven hade uppenbarligen, långt innan han fick beställningen av sin sista symfoni, gått och grunnat över Schillers ode "Till Glädjen". Han var nu helt döv. Det finns gripande berättelser om hur Beethoven medverkade vid uruppförandet. I själva symfonin, omväxlande som livet själv, hörs tydligt hur Beethoven i musiken ger en beskrivande bild av en hörande människas ljudförnimmelser. Där finns ekon, förvisso även i överförd bemärkelse, syftande på livet (bl a citerar Beethoven plötsligt och underfundigt, ett av sina ungdomsverk), men ekon finns påtagligt även i en direkt bemärkelse: Det som brukar omtalas är hela orkesterns salut som besvaras av två ensamma fioler. Där, som nästan över allt i symfonin, följer stark och svagt på varann. Således i instrumentationen, men även i rytmen (efterslag), pukslagen (dubbelslag), ja, till och med sången finns det som entydigt visar, att vad denna stendöve Ludvig van Beethoven ger uttryck för inte bara är en musikalisk idé, klanger och bilder – han beskriver akustik! Om man så uppförde stycket ute under bar himmel på en äng så skulle man ändå få upplevelsen av att sitta i en stor sal!

Schiller når äntligen den livsväg han hela tiden kämpat för ungefär samtidigt som han gifter sig med Charlotte von Lengenfeld. Det sägs att äktenskapet var synnerligen lyckligt. Då, när sagan gott kunde ha nått sitt lyckliga slut, kommer ett helt annat slut smygande: Schiller får de första tecknen på tuberkulos (?) och hinner bara leva femton år med sin Charlotte, ironiskt nog till följd av den sviktande hälsan åter igen under tryckande fattigdom, innan han slutligen dör av sin sjukdom, bara 46 år gammal.

Denna Schiller skrev "Till Glädjen"! Beethoven – en man som antagligen hellre hade förlorat både armar och ben om han blott fått behålla hörseln – gör samma sak i det som nu EU, i Herbert von Karajans tappning, tagit till unionssång!

Sann Humanism är således något oerhört centralt för EU! Det är så långt ifrån sällskapet Humanisternas statuter man kan komma! Står livsmeningen i vars och ens individuella ansvar att finna? Människan är inte sådan! På Lagaren säger vi det idag! I Clara kyrka sjunger vi det i morgon, på FN-dagen den 24 oktober 2007 och Schiller sade det i dikt redan för 220 år sedan!

För den som måste läsa det i klartext:

[Sällskapet] Humanisterna är inte alls några humanister!

… men Schiller var det sannerligen!

Även om det kanske är lite trixigt att förstå Carl Gustaf af Leopolds klassiska svenska översättning "Men den, av ett enda hjärta / Ej får tröst på jordens rund, / Slite sig med vaknad smärta / Gråtande ur vårt förbund." – i tidens anda underförstått: så illa är det inte för någon att han inte kan få tröst av någon enda människa på hela jorden! – alltså är vi precis alla ett, bara vi öppnar ögonen för det förbund Schiller talar om:
  - Lyssna på Beethovens övertygande musik! Inför den sanna glädjen människa och människa emellan "den skillnad flärden föder, göms för dig i stoft och skam"! – odet i sin helhet kunde gott vara valspråk, inte bara för en gemenskap i fred europeiska länder och folk emellan utan alldeles särskilt för Skeppsholmsgården! Det är ju på detta som Schiller diktade över som hela vår verksamhet bygger!

Eller byggde … – nya kvastar är i svang, en ny ledningen är inne på en ny väg, det som tidigare var verksamhet är nu kostnader, ganska stora sådana! Det finns ingen öppen verksamhet i ursprunglig mening, dock finns en schemalagd öppen verksamhet till vilken ingen (=noll deltagare) kommer! Det är nästan att man önskar sig att också detta skärs bort så att till slut ingenting finns kvar. Sedan kan Hemgården Skeppsholmsgården börja om från noll. Om den ens finns längre.

Så går det med "humanister" vid rodret! Första punkten i "Humanisternas" etiska grunder lyder: "varje individ tar ansvar för att skapa mening i sitt eget liv" och det är ju klart – med detta finns inget utrymme för några hemgårdar! I synnerhet inte om de skall finansieras med offentliga medel!

Det finns dock goda möjligheter till en ljus framtid även för Hemgården och vi kan få fart på den öppna verksamheten! För det krävs tro i form av till försikt och en ny väg. Samt gärna en gnutta verklig, sann humanism!

23 oktober 2007


På söndag den 9 september firar vi Skeppsholmsdagen!

Tillsammans med sina hyresgäster arrangerar Statens Fastighetsverk årligen Skeppsholmsdagen – målet är att man som besökare skall få tillgång till samtliga verksamheter på ön. Nästan alla har öppet med olika utåtriktade aktiviteter och mycket av den verksamhet man bedriver till vardags ger man smakprov på denna dag.

Program för Skeppsholmsdagen 2007 (pdf)

Även Skeppsholmsgården är naturligtvis öppen! Hemgården och Folkhögskolan har olika program.

Det finns ingen Gud,
och Christer Sturmark är hans profet!

Till Folkhögskolan kommer ordföranden i "Humanisterna" – det som (av dem själva) tidigare kallades "Humanetiska förbundet". Det är en förening för en alldeles särskild sorts fritänkare för vilka detta med religion är väldigt viktigt. Denna religion är ingen mindre än det Socialistiska Sovjetunionens (och andra diktaturer som till exempel Nazitysklands) statsreligion – Ateismen!

Christer Sturmark - profet, snart även rondellhund!

Christer Sturmark – ordförande för "Humanisterna"
(tidigare "Humanetiska Förbundet")

– Det viktigaste är att inte tro!

Jesus gick inte på vattnet - Israels folk gick inte genom Sävhavet. Jesus uppstod inte från de döda, antingen beroende på att han inte dog, att man bara sa att han uppstod eller att man från början till slut bara hittat på att Jesus funnits. Du själv har ingen annan livsmening än den du själv ger ditt liv, det finns helt enkelt inga andra skäl till att du finns än naturen och ytterst en slump. Din "uppgift" är att sprida DNA, inte för att DNA vill det, utan helt enkelt för att DNA kan det – via en urbakterie eller människa spelar ingen roll.

Kärlek har inget högre, vidare ursprung och mening annat än att det är instinkter som genom årmiljoner nedärvts och visat sig vara fördelaktigt för artens, individens och samhällets fortbestånd. Egentligen finns inte kärlek i den höga mening Jesus talade om den, menar Sturmark. Det finns ingen "hög" mening heller. Det finns ingen tanke, än mindre själ och ande. Snart har man dekonstruerat sitt och andras liv till något där det organiska, det yttre - ansiktet och kroppen, är lika viktigt som själva individen - jaget.

Det finns ingen sanning, ingen väg och inget liv som Jesus framlade saken. Sturmark går längre och talar inte bara om den Gud som Abraham, Isak, Jakob, Jesus och Muhammed vittnar om, Sturmark definierar även naturfolkens Gud och vilken Gudsförnimmelse som man än kan få utan att ens ha mött någon profet – allt för att kunna förneka även det!

Det viktiga är således att inte tro – inte på kärleken och inte på Gud. Mest lutar det åt att man, om man är förnuftig (!), allra minst bör tro på Christer Sturmark!

Det kommer bli en öppen föreläsning och diskussion (dvs seminarium). Exakt när Sturmark kommer tala vet ingen utomstående ännu. På Skeppsholms­gårdens hemsida står inga tider.

  – Men det är på Folkhögskolan han talar! (Och till och med hållit kurs!)

Ser någon måhända ett mönster?! Är det inte på tiden att denna Folkhögskola rensar upp lite i detta ideologiska träsk som man trodde hörde till historien?

2 sept 2007Skrovmätningarna är klara!

När LAGAREN kom till Hemgården lades en dubblering av skrovplåten i ett smalt stråk nära vattenlinjen hela vägen från för till akter. Öresunds is hade där nött plåten ren, plåten hade sedan rostat något, rosten ånyo nötts bort osv och plåten har så undan för undan tunnats ut en aning.

  Sjöfartsverket godkänner inte dubbleringar, och LAGARENs alla övriga reparationer har också utförts enligt inspektionens krav. För att LAGAREN skall återfå sitt certifikat har Sjöfartsverket krävt en mätning av den plåt som ligger under dubbleringen. Mätningen skall ligga till grund för den beräkning som skall ge svar på främst två frågor:

  1) Är skrovet i alla fall inte svagare med dubbleringen än det hade varit utan?

  2) Finns någonstans så kraftiga och utbredda korrosionsangrepp att skrovhållfastheten påverkas därav?

  Eftersom mätningarna bara kan göras från insidan har garneringen (panel) mot skrovsidan rivits och mätpunkter uppslipats, först i den stora förskansen där mätningarna gjordes redan våren 2006, och nyligen även i pann-, pump- och generator- samt maskinrummen och slutligen akterskans och akterpik. Plåtens utsida är inte synlig och mätpunkterna har därför placerats ovanligt tätt – hela tio punkter per kvadratmeter, dvs många hundra totalt.

  Resultaten är mycket uppmuntrande. Flertalet mätpunkter höll kring 8 mm eller strax under och bara en handfull kommer ner i värden kring 5 mm. Detta är helt i linje med vad man kunde vänta sig – i skrovet finns en och annan djupare grop och sannolikheten att från insidan och "i blindo" träffa på en sådan är ganska liten. Samtidigt påverkar en enstaka fräta spännings­tillståndet i plåten ytterst lokalt – när avståndet från frätans kant dubblas minskas spänningen till en sextondel. Försvagningarna påminner således om den försvagning som nithålen utgör, dock med den väsentliga skillnaden att de senare går helt igenom plåten och därtill sitter i områden med mer komplicerade belastningsfall!

Skolfartyget Lagarens försalong

Försalongen äntligen återställd!

  Förliga delen av mätområdet är redan besiktigat och godkänt, varefter inredningen återställts och nu väntar vi på att kunna göra samma sak akterut. Om resultatet av denna lite mer än vanligt omfattande utredning visar sig godtagbart finns utsikter att LAGAREN kan återfå klass till sommaren 2008, dvs lagom till utgången av den "18 månaders frist liggande vid kaj" som styrelsen utmätte i slutet av 2006. Om så sker inleds en spännande tid med återupptagna kolloseglingar för de barn som mest av allt behöver det. Och kanske SVT menade allvar med de förnyade sonderingar man gjort…

19 juni 2007Vad händer med Lagaren just nu:

hem.bredband.net/lagaren