Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

Hemgården Skeppsholmsgårdens Skolfartyg Lagaren
Bilder:
Stor Sidovy (71 kB)
Svinbådan ca 1960 (39 kB)
Höstresa 2002 (2,4+2,4+1,3 MB)
Jubel-Presentation 1 2005 (250 kB)
Jubel-Presentation 2 2005 (315 kB)
Jubel-Presentation 3 2005 (300 kB)
Fartygsspecifikation (44 kB)
Reklam: Dilutin! (79 kB)

>>>>> Aktuella papper:
Kollosegling med LAGAREN!
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Holger Renbergs PM, ca 1990
Holger Renbergs PM, 2001
Ingvar Rylander 2006-11-22
Thore Hansson 2006-09-10
Verksamhetsplan 2005-12-11
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)

Bildreportage:
Fyrskepp i storm 1949 (57 kB)
Bilder ur Shamrocknytt (236 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
Öppen verksamhet 7/10 -06 (201 kB)
Maskinbefälskurs ht06 (82 kB)
Sillfrukost 16/12 -06 (107 kB)
SAL i Göteborg (97 kB)

Texter:
SVT Kriminalserie Graven (54 kB)
Historisk mtrl ombord (11 kB)
Johan om LAGARENs skrovform
Holger om LAGARENs skrovform
Båtologen 2005-4 (106 kB)
Artikel i DN 18/2 1973 (64 kB)
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
AGA-spisens funktion (86 kB)
Hur AGA-spisen kom ombord (24 kB)
Anna har levt 65 år sin AGA-spis (75 kB)
När Ingvar blev stimchief (88 kB)
Gropig sjö eller randig? (13 kB)
Ny på SKAGERAK år 1957 (31 kB)
Ur Marinturbinens historia 1985 (171 kB)
Prov med Shamrocks propeller (261 kB)
Propeller data in Bp-Delta notation (16 kB)

LAGAREN i Shamrocknytt - :
SN-0101:
Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
SN-0201:
LAGAREN på Varv sept 2001 (43 kB)
SN-0301:
Rapport från mastbygget 2001 (53 kB)
En lördag på Skeppsholmen (43 kB)
SN-0401:
LAGAREN i deckarens värld (58 kB)
SN-0501:
En resa ur intendenturperspektiv (17 kB)
SN-0601:
Kollosegling med LAGAREN! (187 kB)

Övrigt:
Nyhetsarkiv (167 kB)
Earth Hour 2009 (53 kB)

Externt:
Händer i Bagarstugan!
Finnhamn Live (webkamera)
LAGAREN, VINGA
och andra till Hemgården
donerade fartyg
säljs på

Arne Timmerling, Stockholm.


L A G A R E N

( Fyrskeppet - S V I N B Å D A N - byggd 1894)Hemgården Skeppsholmsgårdens skolfartyg Lagaren

En bild från kolloseglingen i juni 2005

Läs hur Karl-Erhard Johansson presenterar projekt LAGAREN
medan vi ännu trodde hon skulle få bli kvar på gården:

Båtologen 2005-4


Senaste nytt:

Gott Nytt år - på riktigt!

Börja gärna med att läsa längst ned på denna sida och vad som skrevs för nästan precis fem år sedan.

Hemgården är spantad för hårda tag, mycket mer än Stiftelsen Skeppsholmsgårdens styrelse någonsin verkade ana. Folkhögskolan med sina statliga bidrag klarar sig på sikt bättre utan den och för Hemgården höll den på att betyda slutet. Då, när allt är som mörkast - rätt upp på grund!

Stiftelsechefen, folkhögskolerektorn mm Susanne Stenhammar, utan att längre sitta kvar i kraft av representantskapet, naglade sig med de sina ändå fast i stiftelsestyrelsen - det är ganska klart att en sådan organisation är något man skall akta sig noga för om man månar om verksamheten, det man donerar till den och kanske också något sin heder. Alltför mycket lik finns i lasten och en upplösnig av stiftelsen ser i och med det oundviklig ut.

Men för Hemgården och Folkhögskolan ser det ljusare ut än på länge - Gott nytt år!

31 dec 2011
Fyra avsägelser i stiftelsestyrelsen

Vid föreningen Shamrocks Vänners årsmöte den 5 maj 2011 beslutades att föreningens fyra ledamöter i Stiftelsestyrelsen byts ut. Med omedelbar verkan avsäger sig nu därför stiftelsens ordförande Staffan Kvarn­ström och ytterligare tre ledamöter sina uppdrag. Susanne Stenhammar blir tills vidare kvar som stiftelsechef samt som rektor (pedagogisk ledare) på Skepps­holmens folkhögskola.

6 maj 2011Shamrocks Vänner avskedar Hemgårdsföreståndare!

För några år sedan, ja, faktiskt redan medan Holger ännu var i livet, kom Susanne Stenhammar promenerande på kajen. Hon vet fort­farande just ingenting om hem­gårdar eller segling men har ändå lyckats skaffa sig en position i Skeppsholms­gården. Det började med ordförandeskap i Shamrocks vänner och i kraft av representant­skapet därifrån tog hon sig in i stiftelsestyrelsen och på kort tid vidare som chef över hela rasket!

Tyvärr är det därför i grunden så elakt, att det är Shamrocks vänner som nu av­skedar hemgårds­föreståndaren - hur konstigt det än kan låta!

Vi har förlorat LAGAREN och håller när detta skrivs på att förlora väsentliga delar av verksamheten kring SHAMROCK - vägs ände på allt som några på sista tiden velat göra till rederi, andra velat outsourca och kapitalisera. Men som faktiskt ägs av en hemgård i en stiftelse med helt andra ändamål...

Nu krävs resoluta ingripanden!
På sätt och vis var det kanske bra att detta hände. I så fall kan vi vara Susanne Stenhammar tacksamma och se även henne som en riktig Shamrocksvän.
Ibland krävs att man seglar fartyg på grund för att rädda dem från att sjunka...

7 april 2011Hösten 2008 såg det ännu ut som om LAGAREN kunde få bli kvar. Hon användes ännu för kurser och till och med bostad sedan VINGA utrymts för att kunna säljas:

I månadsskiftet september – oktober låg LAGAREN på Beckholmen i docka för bottenmålning. Åtgärden var en förberedelse för vinterns filminspelning. Som bekant ( - Jaså, inte?!!) medverkar ju LAGAREN i den fortsättning på kriminalserien Graven som SVT just nu spelar in!

Lagaren i Beckholmsdockan sept 2008

En minimal budget stod till förfogande. Under flera dagar skrapades och sedan målades skrovet av frivilliga. Här har Robert precis hunnit in under slingerkölen på styrbords sida:

Robert med skrapa i hand

Efter allt skrapande – det är ju fråga om minst 400 m2 (vi tappade räkningen ungefär där) – var det till slut dags för färg av två olika slag i och i flera lager:

Dags att rolla primer
Svante, Nils-Ivar och Robert inför bottenmålningen.

Även om det ännu var september var de mot slutet av dagarna ganska skumt nere i dockan och det något slitna arbetslag som efter varje dag en sista gång gick de många stegen upp ur dockan möttes här av Stockholmsbriggen – TRE KRONOR:

Briggen Tre Kronor

Arbetet kröntes av framgång – vi hade ju verkligen haft turen med vädret. Av allt regn och rusk som plågat oss fram till indockningsdagen syntes inget. Luften var torr och ganska varm. För våra syften kunde förutsättningarna inte ha varit bättre!

Ångslupen Frithiof
Ångslupen Frithiof i Varvets docka intill den vi låg i. Plåten som rests som ett minnesmärke i förgrunden är skrovplåt som veckats vid en tankbåts strandning utanför Nynäshamn i början av 1990-talet (vakthavande somnat till rors).

Utdockningsdagen tog ruskvädret åter vid. Här ses LAGAREN (som en liten vit prick) i god fart passera framför Beckholmen i en bild tagen av webbkameran uppe på Katarinahissen:

Lagaren på webbkamera

Man kan för Skeppsholmsgårdens del djupt beklaga styrelsens beslut om försäljning. Genom styrelsens agerande de senaste åren kan Skeppsholmsgården knappast sägas ha varit någon god ägare av LAGAREN eller ens förvaltare av den verksamhet Holger byggt upp. Total visionslöshet har tagit död på Hemgårdsverksamheten och flera av de materiella donationer gården fått har försålts och pengarna använts till löpande verksamhet eller ombyggnad av den lokal man hyr av Fastighetsverket.

För LAGARENs del ser framtiden dock knappast mörk ut. Fartyget är en utmärkt resurs just i form av skolfartyg och vilken ägare som än köper henne som sådant lär knappast kunna undvika att mycket snart ha placerat in henne i det sammanhang hon var ämnad när Holger skrev dessa ord.

20 december 2008


Så här började det - detta skrev vi den 25 december 2006:

Var är Lagaren?


Det är över huvud taget väldigt tyst kring Lagaren och skall tydligen så vara. Man har skapat ett informationsvacuum för full handlingsfrihet. Ett beslut om att Lagaren skall avyttras fattades i juni 2006. Ingen öppen verksamhet, skeppsaftnar eller dylikt annonseras sedan dess. Lagaren nämns heller inte som lokal för maskinkurserna.

Lagaren, fd Fyrskeppet Svinbådan

Informationstavlor berättar för flanörerna på kajen

Det har varit svårt att få gå ut med Lagaren. Hon har inte precis legat under ånga och de flesta förhoppningar om att kunna använda henne exempelvis i samband med klass VIII-kurserna har mötts med frustrerande tveksamhet och till slut avvisats. Det är kanske inte så konstigt då, att de som efter eget öga sett tiden mogen för den klassade Lagaren att ingå i den seglande verksamheten sätter upp en frist och sedan dömer ut henne bara för att det inte "går" att ta ut henne ens för kortare turer. Många har de senaste åren uttryckt denna besvikelse med orden
"Men hon ligger ju bara där!".

Hemgården Skeppsholmsgårdens skolfartyg Lagaren

Lagaren går ut på kollosegling med äventyrslystna barn juni 2005.

För Skeppsholmsgårdens gemensamma styrelse som nu håller i klubban finns andra motiv. Tidigare har man haft ett stort ideellt inslag i verksamheten. Detta skapar bekymmer i en organisation gemensam med folkhögskolan, exempelvis lönemässigt. Det känns obekant och främmande för den nya styrelsen med verksamhetsmål och tillit på alla de bidragsgivare man efter Holgers bortgång i många fall inte ens hört av sig till.

Holger Renberg, Ingvar Rylander och Jerker Ståhl

Bild från öppna verksamheten ombord våren 2005. Morgonkaffe med Holger Renberg, Ingvar Rylander och Jerker Ståhl i styrhytten.

Man ser behov av "bättre ordning" och affärsmässighet. Sådana saker som varvsbesök, tidigare en del av verksamheten, blir nu rena kostnader som i sin tur, på marknads- och bokföringsmässiga grunder ifrågasätter tidigare strukturer: Som om man redan hade frakter bokade skall kostnaden beräknas efter storleken hos komplett varvshyra i stället för hur fallet skulle bli i dock på Beckholmen och arbetet utfört med eget folk.

Lagaren i Beckholmsdockan

Bild från torrsättningen av Shamrock hösten 2005

Kostnaderna rusar i teorin och som en omedelbar följd av det även i praktiken i höjden. Med nödvändighet måste sålunda verksamhetens fokus läggas på Shamrock och Lova, av vilka åtminstone den förra bör erhålla passagerarcertifikat och kunna chartras ut. Verksamheten är således redan nu en helt annan än den Holger drev.

Lagaren Mch Ingvar Rylander

Fartygets maskinchef Ingvar Rylander vid förliga kappen. Skeppsklockan är stor, anpassad för tjänsten som fyrfartyg. Fyrlanterninen står dock ilandlyft i Göteborg.

För Folkhögskolan saknas dessutom den flexibilitet som funnits i Hemgårdens drift. Man har aldrig behövt rätta munnen efter matsäcken utan har såväl fasta statliga bidrag som fixa lönekostnader. Återstår således endast lokalerna att spela på. I så stor utsträckning som möjligt skall nu verksamheten därför samordnas med Hemgården. Att ha kvar Lagaren är i detta sammanhang kontraproduktivt.

Hemgården Skeppsholmsgårdens skolfartyg Lagaren och Shamrock

Den 13 juni 2005 – Först Lagaren och sedan Shamrock skall båda alldeles strax avgå.

Lagaren kostade 2005 sammanlagt 76 000 kronor i drift, dvs 6 000 kronor per månad för två lektionssalar, en mäss, "labbsalar" med en komplett, driftssatt fartygsmaskinanläggning med separat pannrum, hjälpmaskinrum, huvudmaskinrum och elcentral – som om fartyget var betydligt större än det är. Motsvarande gäller nautiska sidan. Även fartygets interiör är i sig lämplig för utbildning men dessutom spännande för gammal som ung i och med att skott hos ursprungliga däckshus behållits när däcket byggdes in.

Man kan gå ikring länge ombord på spännande upptäcktsfärd. Mamma står mellan skanskapp och nedgångskapp till maskin – båda numera behagligt inombords.

Tidigare lotsmannen Nils Ivar Lindqvist engagerar sig sedan några år starkt i verksamheten – något som tydligen lockar även de yngsta till efterföljd!

Vi sitter ovanpå luckorna till maskin. Under oss är pann- och hjälpmaskinrummet. Skymd bakom Karl-Erhard står en riktig AGA-spis. Planscher och whiteboard hänger på skottet till elcentralen genom vilken man också kan komma ner i maskin. Vidare i gången på styrbordssidan och runt gamla däckshuset kommer man över hög tröskel in i mässen.

Bilder från en lunch i samband med öppen verksam på Lagaren hösten 2006.

På Skeppsholmsgården har gammalt och nytt alltid slipats mot varandra. Hela tiden har funnits en spänning mellan dem som värnar om det gamla och dem som vill förändra och förnya. Inte bara de som sett Lagarens förvandling från kajen har nog ändå insett fulla vidden av det motstånd arbetet många gånger mött. Holger och hustrun Kerstin styrde oss dock tryggt fram bland blindskären, framför allt genom att via stor närvaro i allt behålla initiativet.

Mot slutet av livet hoppades Holger kunna ta bruk av andras händer även för detta, bland annat genom att en efter en mönstra ett antal av oss på gården till stående besättning på Lagaren. Som ett synligt tecken på denna tilltro brukande Holger samtidigt överlämna en vacker förgylld klacknål: Shamrock-trekövern Tro-Hopp-Kärlek.
- Lagaren skall segla vidare!

Holger Renbergs Shamrock-nål

Den irländska Shamrock-treklövern Tro-Hopp-Kärlek - en utmärkelse utöver det vanliga och mer än så

Holger hann uppleva den nya organisationen men inte fullt ut dess verkningar. Ett år har gått sedan Holger lämnade oss och i sju månader har Lagaren legat upplagd med beslut om avyttring. Kanske håller något ändå på att ändra sig. Styrelsen har 19 dec beslutat att inte förlänga certet, men nu sagt att Lagaren skall ligga [kvar?!] vid kaj.

Lagaren är en speciell del av Hemgården och har under lång tid hyst en stor del av den öppna verksamheten. Gårdens maskininriktning har helt rymts på Lagaren. Beslutet om Lagarens avyttring är en avsiktsförklaring: Verksamheten skall ha en ny, mer affärsmässig karaktär, kursernas prissättning har (som många märkt) redan setts över och ett nytt, tydligt fokus skall vara ren, nautisk utbildning och segling med Skeppsholmsgårdens kvarvarande båtar Shamrock och Lova.

Skolfartyget Lagaren / Svinbådans Mäss

I mässen 18 nov 2005: Ur Holgers besättning, nu även hans bärare

Den besättning Holger mönstrade firar nu jul och Nyår. Några bär kanske den treklöver som Holger tog fram och förstår nu också allt bättre orsaken till och innebörden i Holgers eftertryckliga ord "- För Lagaren!". Det var uppenbarligen ett projekt som inte bara var ifrågasatt utan faktiskt reellt hotat redan under Holgers livstid.


Hur det började:

www.skeppsholmsgarden.se - Kort historik

Skeppsholmsgården om Hemgården och Lagaren:

nya.skeppsholmsgarden.se - Hemgården

www.skeppsholmsgarden.se - Lagaren

Traditionsfartyg – segel / maskin:

Sveriges Segelfartygsförening

Sveriges Ångbåtsförening

Sveriges Maritima Museer

Klubb Maritim - Sjöfarts- och fartygshistoria

Djurgården – Beckholmen – Skeppsholmen – Gustav Taube:

Stockholms Sjögård
25 dec 2006