Carin Barn och barnbarn
Från vänster: min moster, mormor, morfar och mor Min mormor med sin förste man

Mormor Morfar som militär Mor och jag