Målgrupp


Friskvård och rehabilitering i takt med människan


Målgrupper

 

    Rehabilitering

    Habilitering

    Skolan

    Förskolan

    Särskolan

    Arbetslivet

    Idrottsrörelsen

    Folkbildningen

    Teambuilding

    Friskvård/Egenvård


RGRM -metoden är utformad för att tilltala och hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna.


RGRM metoden stimulerar rörelseförmåga, minne, koncentration, koordination, uthållighet, social samvaro, rytmkänsla, läs & talförmåga, balans & självkännedom.


RGRM metoden är från början skapad för träning för personer med neurologisk skada, och har används inom strokevården där också dokumenterade forskningsstudier genomförts med mycket goda resultat


Studier har visat på förbättringar av motorik, koordination, spatial förmåga, korttidsminne och språkligt flöde samt positiva psykosociala effekter Även personer med DAMP, ADHD, Parkinson, demens och autism har gjort framsteg med hjälp av metoden.


RGRM används även inom skola, psykiatri och friskvård och har med framgång används för att hjälpa barn med koncentrationsvårigheter.


RGRM som egenvård och friskvård passar såväl personer med t.ex stroke som de personer som vill utöva metoden för att hålla igång de funktioner man har.


RGRM-metoden är möjlig att anpassa och variera så att det kan passa olika målgrupper.


RGRM lämpar sig som ren friskvård då alla hjärnor behöver tränas och stimuleras, även friska hjärnor. 


Metoden fungerar för såväl vuxna som barn.


Målgruppshapeimage_1_link_0
Vad är RGRM-metodenRGRM-Metoden.htmlRGRM-Metoden.htmlshapeimage_2_link_0
Hur går det tillHur_gar_det_till.htmlHur_gar_det_till.htmlshapeimage_3_link_0
Grupper i RGRMGrupper_i_RGRM.htmlGrupper_i_RGRM.htmlshapeimage_4_link_0
Om migOm_mig.htmlOm_mig.htmlshapeimage_5_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_6_link_0
Kort om RGRMKort_om_RGRM.htmlKort_om_RGRM.htmlshapeimage_7_link_0