RGRM-metoden

en musikterapi


Friskvård och rehabilitering

i takt med människan


RGRM står för

”the Ronny-Gardiner-rythm&music method”

efter grundaren Ronny Gardiner


RGRM-metoden är en unik musikterapi-metod för att skapa kommunikation mellan vänster och höger hjärnhalva genom multisensorisk (visuell, auditiv, kinestetisk, taktil) stimulering.


I RGRM stimuleras hjärnan genom många olika impulser, såsom symboler, ljudkoder, färg, ord, musik, rytm och kropps-rörelse. Detta främjar en harmoni av naturliga rörelsemönster i människans kropp och sinnen.


Genom RGRM-metoden tränas:                                               

  1. Motoriska funktioner som balans, koordination, rörelse-

   förmåga och kroppsuppfattning.


  1. Kognitiva förmågor som koncentration, läsförmåga, och

   intensiv minnesträning.RGRM tillämpas vanligtvis i grupp och används inom friskvård

(där den ger kreativitet och energi) och eftervård.


I RGRM är det egna, lustfyllda, aktiva deltagandet en viktig del, vilket är en del av motorn i processen.

Det ger positiva effekterna av att träffas i en grupp och göra något roligt och aktiverande till musik och den sociala gemenskapen är viktig.


RGRM-metoden är från början skapad för träning för personer med neurologisk skada, men är bra för alla personer som vill utöva metoden för att hålla igång de funktioner man har.


Numera används RGRM även med barn och ungdomar och inom skola, psykiatri och friskvård.RGRM metoden har prisats av läkare och Nobelpristagare och funnits i Sverige sedan 1993.RGRM lämpar sig bra som friskvårdsaktivitet, då det ger både fysisk och mental träning på ett glädjefullt sätt.

En bra invenstering för personalen.


RGRM-metoden är möjlig att anpassa och variera så att det kan passa olika målgrupper. Träningen kan även ske enskilt.Tycker man om musik så är RGRM en rolig utmaning för hela människan,

såväl kropp som hjärna!För mer information:

Birgitta Kristoffersson Dipl. RGRM- musikterapeut


070-750 75 00

gittank@bredband.net

www.kraftochform.se


MålgruppMalgrupp.htmlMalgrupp.htmlshapeimage_1_link_0
Vad är RGRM-metodenRGRM-Metoden.htmlRGRM-Metoden.htmlshapeimage_2_link_0
Hur går det tillHur_gar_det_till.htmlHur_gar_det_till.htmlshapeimage_3_link_0
Grupper i RGRMGrupper_i_RGRM.htmlGrupper_i_RGRM.htmlshapeimage_4_link_0
Om migOm_mig.htmlOm_mig.htmlshapeimage_5_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_6_link_0
Kort om RGRMshapeimage_7_link_0