Hur går det till


RGRM är en Multisensorisk träning
vilket innebär en träning för hela människan med uttryck i musikaliska/rytmiska övningar och med hjälp av syn, hörsel och beröring.


Metoden arbetar med rytm, musik och rörelse enligt ett sinnrikt schema eller snarare notsystem.

Notsystemet är en kombination av olika kroppssymboler i rött och blått, med tillhörande ljudkoder och rörelser. Metoden stimulerar både höger och vänster hjärnhalva samtidigt, genom att deltagarna tolkar/läser de röda och blå symbolerna för händer & fötter.


Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna och fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen. Samtidigt läser deltagarna och uttalar de kodade ackompanjemang ljuden. Detta görs till stimulerande och passande musik.


Notsystemet kan sättas samman i ett otal kombinationer för att stimulera hjärnans olika delar.

RGRM är, kan man säga, ”gymnastik för hjärnan”  då övningarna är utformade för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende.


Metoden ger en god möjlighet för människans båda hjärnhalvor att arbeta tillsammans med kroppen och finna vägar till ett friskare liv.


Vänster hjärnhalva (blå) styr högra sidan av kroppens rörelser, läsa, skriva, matematik, logik och förnuft.

Höger hjärnhalva (röd) styr rörelserna på kroppens vänstra sida, känslor, färg, form, sång och rytm.


RGRM utövas med fördel i grupp, ledd av en utbildad RGRM-terapeut där deltagarna praktiserar metoden sittande på en stol eller stående, beroende på den enskildes förmåga. Inslag av gemensam sång och musik ingår i träningen.


De positiva effekterna av att träffas i en grupp och göra något roligt och utvecklande tillsammans är en viktig del av träningen. Den sociala gemenskapen är betydelsefull. RGRM-metoden är en lustfylld träning som skapar glädje och självförtroende.


RGRM-metoden är friskvård och rehabilitering i takt med människan. Tycker man om musik så är RGRM en rolig utmaning för hela personen, såväl kropp som hjärna!


RGRM är en metod som är svår att beskriva i ord, den måste provas.

MålgruppMalgrupp.htmlMalgrupp.htmlshapeimage_1_link_0
Vad är RGRM-metodenRGRM-Metoden.htmlRGRM-Metoden.htmlshapeimage_2_link_0
Hur går det tillshapeimage_3_link_0
Grupper i RGRMGrupper_i_RGRM.htmlGrupper_i_RGRM.htmlshapeimage_4_link_0
Om migOm_mig.htmlOm_mig.htmlshapeimage_5_link_0
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_6_link_0
Kort om RGRMKort_om_RGRM.htmlKort_om_RGRM.htmlshapeimage_7_link_0