Västerviks koloniträdgårdar

 

Våra områden

   
Ingaborg

    Kristinedal

    Kulbacken

    Skördelyckan

Lediga lotter

Aktuellt

Miljö

Skördemarknad

Hyr festlokal

Tillbaka till startsidan

Miljödiplomering

2006 blev Västerviks koloniträdgårdar miljödiplomerade på Koloniträdgårdsförbundets  obligatoriska nivå. Tack vare detta fick vi Västerviks kommuns miljöstipendium 2006 på 12.000 kronor.
2009 fick vi det internationella miljödiplomet som delas ut av Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.
2012 avancerade vi en nivå och fick Förbundets miljödiplom på bronsnivå.

Kompostering
Alla komposterar sitt trädgårdsavfall på den egna lotten.
Det viktiga är inte hur det komposteras utan att det ingår i ett lokalt kretslopp. Grövre trädgårdsavfall flisas och används i odlingen eller komposteras. Grova stammar lämnas till naturlig nedbrytning eller transporteras bort.

Gödsling och jordförbättring
Vi följer KRAV:s regler.   

Växtskydd
Vi följer KRAV:s regler.

Bevattning
Vi har tidsbegränsad bevattning. Vi undviker att vattna med spridare. Buskar och träd rotbevattnas. Gräsmattor ska inte bevattnas. Regnvatten samlas upp och används vid bevattning.  

Eldning
Får ske på gemensam plats en gång per år. Enskild eldning på lotterna är ej tillåten.
Vid grillning ersätts den vanliga tändvätskan med miljömärkta produkter.

Biltrafik
Biltrafik är inte tillåten inom området. Parkering ska ske utanför området. 

Växtföljd, täckodling, gröngödsling och biologisk mångfald
Vi försöker tillämpa följande:
Växelbruk. Se ”Lätt om odling” nr 5.
Täckodling. Se ”Lätt om odling” nr 19.
Gröngödsling. Se ”Lätt om odling” nr 21.
Biologisk mångfald. Se ”Lätt om odling” nr 47.
”Lätt om odling” delas ut till nya medlemmar. De finns också på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. 

Vatten till fåglar, bin med flera
Medlemmarna uppmanas att sätta ut vattenfat eller liknande. 

Övriga åtgärder som föreningen har vidtagit
Använder miljömärkta gräsklippare.
* Använder miljögodkända bränslen till gräsklippare.
* Ser till att det finns bisamhällen på området eller i närområdet.
* Ser till att det finns fågelholkar på området.
* Erbjuder medlemmarna pH-mätning.
* Använder ekologisk mat vid gemensamma träffar, där så är möjligt.
   Eventuellt engångsmaterial ska vara återvinningsbart eller komposterbart.
* Informerar nya medlemmar om föreningens miljöarbete.

För mer information om växtskydd och gödsling kan du beställa följande dokument: Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer för gödsling och växtskydd i en miljövänlig trädgård
Klicka här för ett skicka ett e-brev och beställa.