Några som intresserat studerade vårt arbete under dagen var en grupp paleontologer från ett universitet i Vancouver. De var själva där för och leta benrester i de olika berglagren. Guldgruvan är inte bara intressant för mineralutvinning. Det går tydligt att se var de olika lagren skiktar sig och benrester från utdöda djurarter som t.ex. mammutar är ganska vanligt förekommande.

Tillbaka till resedagboken         Mer bilder i fotogalleriet