Görans myntsida

~ seriös kvalitets bedömning ~

~ lång rutin ~

~ stor vana ~

Jag har bestämt mig för att sälja delar av min myntsamling. Mynt har därför lagts ut på min hemsida. Ska försöka lägga ut fler efter hand och även ändra efter behov.

mynt, myntsamling, numismatik, mynthandel, myntsida, göran, riksdaler, öre, krona, kronor, regent, daler, coin, coins, vasa, gustav