Swedish:

 
  Johansson, Stig: Konstnärliga uttryck i sanden, Svenska Dagbladet, 2008-09-27
Sato, Ken: Japansk konstnär i Sverige och svensk konstnär i Japan, Stockholm, 2008-02
Norman, Filip: Flyktig konst på Sjöhästen - Lidingö Tidning, 2007-01- 26
Ahlin, Jenni: Kalligrafi av sand på Imma - Mariestad Tidning, 2006-11-24
Perers Karin: Avesta Art 2006 - Rymd. Rytm. Rum. – utställningskatalog, maj-2006
Masuda, Yusaku: Press release: Galerie MMG, Tokyo, april-2004
Brodow, Anna: Motvalls eller medströms: om konstkritik och integritet -
     Föredrag ”Nyfiken på …”, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2003-09-03

Ahlberg-Hyse, Birgit: Sato gör konst av sanden - Vestmanlands Läns Tidning, 2003-07-04
Svedlund, Ida: Ken jobbar med världens sand och trä från Eljansbo - Sala Allehanda, 2003-07-04
Masuda, Yusaku: Återkomst till Öst - Press release, Tokyo, 1999-10-15
Blomdahl, Anders: Penseldans på papper - Kristianstadsbladet, 1999-09-09
Dahlström, Robert: Koncentration och lätthet - Ystads Allehanda, 1999-08-20
Blomkvist, Håkan: Sandmålningar och kalligrafier - JHB förlag och galleri, aug-1999
Wessel, Viveca: Ken Sato, utställningskatalog på Aguélimuséet, Sala, mars-1998
Bergold, Kersti: Mästare på skönskrift - Vestmanlands Läns Tidning, 1998-03-21
Norberg, Ingalill Forss: Med livet i varje linje - Sala Allehanda, 1998-03-20
Hessler, Tita: Att våga vara passiv - Eskilstuna Kuriren, 1996-01-17
Johansson, Stig: Fantasifulla infall och sval poesi - Svenska Dagbladet, 1995-09-23
På stan: Mjuka danser i svensk sand - Dagens Nyheter, 1995-09-15
Engblom, Sören: Opak lätthet och genomskinlig tyngd – I samband med utställningar i Japan, 1993
Carlsson, Lars-Olof: Befriande tuschdans - Helsingborg Dagbladet, 1992-01-25
Gedda, A M: Dynamiskt temperament i tusch - Södermanlands Nyheter, 1991-09-14
Lindström, Bertil: Möte med en målare och spännande japan - Borås Tidning, 1991-02-25
Orstadius, Brita: Med Snabb penselföring - Borås Tidning, 1991-02-17
Karlstam, Cristina: Den sköna skriften - Uppsala Nya Tidning, 1989-10-21
Åklund, Magnus: Tveklöshetens tuschdanser i kalligrafisk koncentration - Tika Infomation, nr 2/1989
Sato, Ken: Japonisme?, Sala 1988-07
Jansson, Rune: Ken Sato, utställningskatalog, nov-1987
Engblom, Sören: Sträck på kropp och tanke, i tomrum - Expressen, 1987-08-01
Duke, Christer: Penseln fångar naturens rytmer - Länstidningen, 1987-01-29
Sydhoff, Beate: Ken Sato, utställningskatalog, jan-1987
Falkman, Kaj: Ken Sato, Mötet i tecknet, utställningskatalog, jan-1987
Eriksson, Leif: Ken Sato, utställningskatalog, jan-1987

 
 

Japanese:

 
  Norman, Filip: Filip: Flyktig konst på Sjöhästen - Lidingö Tidning, 2007-01- 26
Ahlin, Jenni: Mariestad Tidning, 2006-11-24
Press release: Galerie MMG, Tokyo, april-2004
Press release: Galerie MMG, Tokyo, juni-2000
Masuda, Yusaku: A letter to Mr. Ken Sato, Tokyo, 1999-10-15
Press release: Galerie MMG, Tokyo, july-1996
Engblom, Sören: For exhibitions in Japan, 1993
 
English:
Perers, Karin: Ken Sato – exhibition-catalogue Avesta Art, Verket, Avesta, Sweden, may-2006
Wessel, Viveca: Ken Sato – exhibition-catalogue Aguéli Museum, Sala, Sweden, march-1998
Jansson, Rune: Ken Sato – exhibition-catalogue Japanska Galleriet, Stockholm, nov-1987