CBS 2745  1973

Gasolin' "Fed lykke til alle" , Flemming Qvist Møller
"Truckdriver blues" Stig Møller "I love you baby"