Styrelser
Viltvårdsområdet tillhör Folkärna Jaktvårdskrets och Garpenberg ÄSO  samt Jägarförbundet i Dalarna av Svenska Jägareförbundet.

 Skriv ut sidan 

   

 

1960  Ordförande Gösta Flodström,, Sekr. Helmer Karlström och Kassör Rune Ekström.  

1972 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Börje Wetterskog,, Kassör Helmer Karlström, ledamot Rune Ekström.

1975  Ordförande Gösta Flodström,, Sekr. Börje Wetterskog, Kassör Helmer Karlström, ledamot Bertil Rossbäck. ledamot Rune Ekström

1976  Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström, Kassör Helmer Karlström, v ordförande Bertil Rossbäck, ledamot Rune Ekström

1978 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström,, Kassör Bertil Rossbäck, v ordförande Ingemar Jansson, ledamot Rune Ekström.

1979 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström,, Kassör Bertil Rossbäck v ordförande Yngve Holgersson, ledamot Rune Ekström

1984 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström,, Kassör Bo Ekström, v ordförande Yngve Holgersson,, ledamot Bertil Rossbäck.

1985 Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Anders Flodström, Kassör Bo Ekström, v ordförande Yngve Holgersson,, ledamot Lars Ebervik

1987  Ordförande Anders Flodström, Sekr. Lars Ebervik, Kassör Bo Ekström, v ordförande Bertil Rossbäck , ledamot Holger Olsson.

1994  Ordförande Anders Flodström,Sekr. Lars Ebervik, Kassör Bo Ekström, v ordförande Åke Berglund, ledamot Holger Olsson

1995  Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström, ledamot Holger Olsson

1997  Ordförande Anders Flodström,, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström, ledamot Bengt Olsson

2001  Ordförande Anders Flodström, Sekr. Åke Berglund, Kassör Lars Ebervik, v ordförande Bo Ekström , ledamot Lars Erik Martinsson.

 
Stigvägens Viltvårdsområde bildades 1960 Omfattar  mark väster om sjöarna Åsgarn och Sävviken, söder om sjöarna Dammsjön och Kärven. Norr om Rv 68 och gränsar mot Folkärna Västra, Grytnäs Östra, Gisselbo, Västanberg Östanfors och Folkärna Norra.

Skifteslag        Västanfors                   Västansjö               Del av Västanberg

Sävviken ingår i ett fågelskyddsområde från 1961, fågeljakt är förbjudet i sjön samt 300 meter från vatten spegeln.

Sammanlagd areal 2009 1109 ha