Foto E Helge

Välkommen

Välkommen till Svensk-Jemenitiska vänskapsföreningens hemsida.

Vänskapsföreningen bildades 1993. Det är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, verksam i Sverige. Föreningen vill befrämja vänskapliga förbindelser mellan svenskar och jemeniter genom att sprida information om Jemen till allmänheten.

Syftet är vidare att genom mötesverksamhet och ett nyhetsblad hålla medlemmarna särskilt informerade om Jemen. Föreningens medlemmar, ett 80-tal, består av svenskar, i Sverige och utomlands, som är intresserade av, har arbetat eller rest i Jemen samt några jemeniter som nu bor i Sverige.


Vy på väg till Mareb, foto E Åman

Vy på väg till Mareb, foto E Åman