UTSTÄLLNINGAR

Informationen om frimärks utställningar är hämtas från nedanstående

länders Filatelist Förbund eller en Filatelistisk Tidskrift.

SVERIGE

DANMARK