Vår möteslokal

Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11, Göteborg

 

NY entré hörnet Skaragatan 4 - Götaholmsgatan 22

Närmaste buss- och spårvagnshållplats är SKF,
spårvagnslinje 6, 7 och 11 samt buss 58 och 519.