Vår möteslokal

Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11, Göteborg

Närmaste buss- och spårvagnshållplats är SKF,
spårvagnslinje 6, 7 och 11 samt buss 58, 59 och 69.