Inträdesansökan...

Namn
Titel
Bostadadress
Postadress och postnummer
Telefonnummer (med riktnummer)
Bostaden . . . . . . . . .arbetet
-
 
Jag samlar för närvarande det land (de länder) som jag prickat för
 
Island Grönland Färöarna Danska Västindien Slesvig
 
Begränsning av samlingen (t.ex. endast ostämplat etc., endast viss period)
 
 
Specialisering (ange här specialintresse, t. ex. stämplar, särskilda emissioner etc.
Samlar du flera av länderna här ovan, ange också vilket land specialiseringen avser)
 
 
Jag har Jag har inte tidigare varit medlem i Föreningen Islandssamlarna
 

Tack för hjälpen!