KAROSS

1 Besikting.JPG

BESIKTNING

2 Tillbaka efter besiktningen.JPG

TILLBAKA FRÅN BESIKTNINGEN

3 Kardantunnel.JPG

KARDANTUNNEL

4 Montering av kardantunnel.JPG

KARDANTUNNELN PASSAS IN

5 Inläggning av golv.JPG

GOLVET ORDNAS

6 Golvet klart.JPG

GOLVET KLART

7 Underedet.JPG

UNDERSIDAN AV KAROSSEN

8 Underredet grundat & klart.JPG

UNDERSIDAN AV KAROSSEN

9 Huven tar form.JPG

MOTORHUVEN TAR FORM

10 Taket och dörr partiet växer fram.JPG

TAK OCH DÖRRPARTI

11 Framskärmarna.JPG

FRAMSKÄRMARNA

12 Bak skärmarna.JPG

BAKSKÄRMARNA

13 Bagage luckan.JPG

BAGAGE LUCKA

14 Motorhuven öppen.JPG

MOTORHUV ÖPPEN

15 Hastighetsmätaren.JPG

HASTIGHETSMÄTARE

16 Instrumentpanel.JPG

INSTRUMENTPANEL

17 Luckor på instrumentpanelen.JPG

LUCKOR PÅ INSTRUMENTPANELEN

18 Växelspak & mittkonsoll.JPG

VÄXELSPAK & MITTKONSOL

19 Bakljus glas.JPG

BAKLJUSGLAS

20 Bakljus huset.JPG

BAKLJUSHUS

22 Montering av front lyktor.JPG

MONTERING AV FRAMLYCKTOR

23 Grillen på plats.JPG

MONTERING AV GRILLEN

25 Hydraliken.JPG

HYDRAULIKEN

26 Kopplingar för hydraliken.JPG

KOPPLINGAR FÖR HYDRAULIKEN

27 Plåtren Framifrån.JPG

PLÅTREN FRAMIFRÅN

28 Plåtren snett framifrån.JPG

PLÅTREN SNETT FRAMIFRÅN

29 Plåtren snett bakifrån.JPG

PLÅTREN SNETT BAKIFRÅN

30 Plåtren rakt bakifrån.JPG

PLÅTREN BAKIFRÅN