Hasse Hultmans hemsida
 
 

På den här hemsidan publicerar jag dels resultatet av min släktforskning och dels ett antal bilder ur min morfars samlingar. Avsikten i båda fallen är att få in kommentarer och synpunkter samt för att få hjälp att identifiera personer på de publicerade bilderna. Om du vill ta kontakt med mig så finns min e-mail adress längst ned till höger på varje sida.

Släktforskning:
Databasen innehåller över 50 000 personer och om du har rötter i Ådalen är det stor sannolikhet att några av dina förfäder finns med. Tyngdpunkten ligger i området kring Ed, Helgum, Sollefteå, Multrå, Dal, Graninge, Långsele, Ytterlännäs och Torsåker.

Databasen bygger till 99% på min egen släktforskning, men är kompletterad med bidrag från andra släktforskare. Jag vill speciellt tacka Britta Ulander, Jörgen Forsrup, Per-Gunnar Fällström samt Carl Szabad för deras bidrag.

 

 

 
 

Databasen uppdaterad 2019-03-12

Största förändringen är Multrå med ytterligare 1 292 personer. Se vidare under statistik här nedan.

Den första servern jag valde var långsam. Därför har jag lagt upp samma databas på ytterligare en server.

WinFamily innehåller en bug som gör att bokstäverna V och W hanteras lite konstigt i sammanställningen över efternamn och ortsnamn, men om man bortser från denna lilla skönhetsfläck så tycker jag att winFamily ger ett mycket prydligt resultat.

Program för beräkning av födelsedatum. Ofta anges en ålder i dödsböckerna och då kan man med hjälp av dödsdatum och åldersuppgiften beräkna födelsedatum. Om man ska beräkna födelsedatum för hundratals personer blir detta ganska mödosamt. Därför har jag gjort ett program som kan köras i Microsoft Excel eller i OpenOffice Calc, som gör dessa beräkningar.

Instruktioner: Ladda hem programmet och öppna det i Excel. Skriv in dödsdatum och ålder i de gula fälten. Födelsedatum dyker sedan upp i det gröna fältet.

Jag har fått kritik för att programmet inte räknar korrekt och det är till viss del riktigt. Programmet antar att sista månaden har 30 dagar (då man "lånar" därför att dagarna i dödsdatum är mindre eller lika med dagarna i åldern). Samtidigt har jag funderat över vad som skulle vara rätt sätt att räkna. Det beror ju på om prästerna räknade från födelsedagen och framåt eller om dom räknade från dödsdagen och bakåt. Programmet ger i alla fall mycket ofta exakt rätt födelsedatum. Man får någon gång göra en manuell korrigering om svaret t ex blivit 30 februari.

 

Databaserna innehåller bland annat över 98% av alla personer som fötts i Dal enligt Dals födelsebok fram till och med 1920. De som saknas är personer vars föräldrar inte har någon anknytning till området och som senare inte heller förkommer i Ådalen. Här redovisas statistik över innehållet i databaserna, med antal födda från de de mest förekommande församlingarna.

 

 
     
Kommentarer till källhänvisningarna: Som källa har jag på många ställen angivit "Ådalens Släktforskarförening: Avskrifter av kyrkböcker, CDn Födda, vigda döda i Ådalen". Detta ska tolkas så att för församlingarna Dal, Multrå och Sollefteå har jag i första hand använt avskrifter av kyrkböckerna och för övriga församlingar CDn födda, vigda och döda i Ådalen. På vissa ställen står Genline som källa och då finns Genlines GIDnummer till aktuell sida i anteckningsfältet med prefix F för födelsebok och D för dödsbok. I anteckningsfältet finns ibland en referens av typen 21:3 eller omnämnd i i 102:1. Det är referenser till Robert Stattins bok Släkter i Dal.  
 

 

 

 
  Bildgalleri: Min morfar var amatörfotograf och har efterlämnat 100-tals bilder från Ådalen. De flesta bilderna är tagna någon gång mellan 1910 och 1920. Här nedan visas ett urval. Klicka på bilderna för att se en förstoring. Längst ned på denna sida finns länkar till ytterligare sidor med min morfars fotografier.  
     
Byggnader: Hjälp mig identifiera byggnader. Här har jag lagt ut bilder på tre byggnader, som jag skulle vilja ha hjälp att identifiera. Om du vet något om någon av dessa byggnader vore jag tacksam för ett mejl.  
     
     
 
Bilder från Sollefteå gamla lasarett
   
Sidan uppdaterad 2019-03-12
Kontakta mig på: hasse.hultman@bredband.net