Paldiski

Paldiski

Paldiski är en intressant stad på ca 4000 innevånare. Först ockuperat av Ryssland efter det  Tyskland och sedan Sovjetunionen i en period av 50 år. Från början av andra världskriget fram till 1994.
Staden var en stängd under kriget och sedan stängdes igen när kärnreaktorerna och atomutbåtsbasen byggdes.

   
         
Paldiski        
         
      Paldiski  
         
Paldiski        
         
      Paldiski  
         
Paldiski        
         
      Paldiski  
         
Paldiski        
         
      Paldiski  
         
Paldiski        
         

  Next

       

                   Page 3                   

       

Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11