Paldiski
En av världens minst sevärda platser

    Paldiski Estland    
   

 Paldiski i Estland topphemlig atomutbåtsbas under Sovjettiden. Resterna av ett sovjetiskt samhälle i förfall

   
   

 

   
         
Welcome to Paldiski        

Välkomsthälsning vid infartsvägen till Paldiski

 

 

   
         
      Paldiski Welcome To Hell  
     

Det är nu man känner sig riktigt välkommen till denna pittoreska stad Paldiski

 
         
         
  Enl en internationell lista ska Paldiski vara en av världens minst sevärda platser.
1962 kom ryssarna hit med taggtråd. Esterna som bodde här blev utkastade samtidigt som ryssarna flyttade in. Staden blev hemlig och suddades ut från kartan. Två kärnkraftsreaktorer för utbildning av sjömän till atomubåtar installerades. Även kustartilleri och atombombsmissiler som med lätthet kunde riktas mot Sverige 40 mil bort.

Ett deprimerande Paldiski var passande för Moodysons film "Lilja 4-ever". "Torsk på Tallinn".  även den en tragisk film men på ett annat plan.

När ryssarna drog sig tillbaka tog de med sig allt av värde. Paldiski befolkning sjönk från 20.000 till 4.000. Militären flyttade hem till Ryssland, många andra flyttade  pga att staden var radioaktivt kontaminerad från kärnkraftsbränsle och från tillverkning av atomstridspetsar och kärnvapenbestyckade torpeder.

Paldiski Palace
    Det var här som Lasse Kongo stannade bussen i filmen "Torsk på Tallinn"

 

Paldiski habor

Redan på 1700-talet insåg tsaren Peter den store Paldiskis möjligheter att anlägga en isfri hamn. Bygget havererade med ett stort antal offer. Platsen kallades det andra Sibirien.

Paldiskis nybyggda hamn vid resterna av Peter den stores befästning  

Next
Page 1
Page1  Page 2  Page 3  Page 4  Page5  Page 6  Page7  Page 8  Page 9  Page10  Page 11

 

 

 

Paldiski - Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker