Flygolyckan med J35 Draken i Malmbäck 1972

   
       
         
   

30 november 1972 klockan 11:12 bröts kontakten med  J 35 Draken nr 35603 vid Malmslätts radarstation. Första december hittade en värnpliktig fragment av en mänsklig hand, metalldelar och bitar av en fallskärm i en mosse utanför Malmbäck.

Flygföraren Löjtnant Norström med flygplan hade med 1096 km/tim, plus minus 30 km/tim, mer eller mindre lodrätt kört 5 till 10 meter ner i mossen.

 
   
         
       
     

Att ta sig till nedslagsplatsen 3,5 km utanför Malmbäck kräver både försiktighet, fysik och mod. Området är mycket sankt.
27- årige flygföraren övade luftstrid. Andra piloter berättade att planet uppförde sig märkligt. Och plötsligt efter en snäv högersväng gick in i ett moln. Gjorde en dykning och fortsatt utan att göra försök att räta upp planet.

 

   

 

       
     

Stolpar efter avspärrningen för 36 år sedan syns ännu.  Den mest sannolika orsaken till haveriet är nog att flygföraren råkade ut för något som kallas vestibulära villor. Norström  visste inte för ett ögonblick vad som är upp eller ner.

   

 

     

Delar av Draken rör sig uppåt och ännu känns lukten av flygfotogen i området.
Gaser i mossen gör att det ännu idag för med sig vrakdelar av flygplanet upp till ytan. Med sådan kraft, planet gick nästan lodrätt ner i mossen, ligger många delar på stora djup.
Kvarlevorna efter flygföraren ligger kvar på olycksplatsen på grund av orimliga kostnader att hitta honom och att området är otillgängligt.

 

Besöket av mossen utanför Malmbäck föranledes av två artiklar i  Smålands-Tidningen av Hasse Edberg.
Tack till Smålands-Tidningen  Hasse Edberg vilket jag har hämtat en del text och malmbäcksbon Leif Tysell för information om platsen.

Till mina andra sällsamheter