Kallelse till
The FIFTIES
Årsmöte

Tisdag 20 Januari 2004 kl. 19.30
Hammarbacksvägen 2
Tandvårdshuset

Agenda :

Med vänlig hälsning styrelsen
Håkan Eklund 0731-81 58 58
Birgitta Frend 0739-31 54 53
Lars Johansson 0702-80 22 10
Carina Näslund 0705-38 32 25