Medlemsansökan

Medlemsavgift är endast 100:-/år. Avgiften betalas via postgiro 835 00 90-0 till Håkan E.
Medlemskort delas endast ut i samband med klubbträffar.

Nedanstående uppgifter är obligatoriska för medlemskap. Var vänlig och fyll i uppgifterna så långt som det är möjligt.

Namn: Gatuadress:
Postadress: Telefon Hem:
Fax = Snabbare info: E-mail:

Nedanstående uppgifter är önskvärda men frivilliga.

Företagsnamn: Avdelning:
Befattning: Telefonummer:
Mobiltelefon: Fax = snabbare info:
E-mail: Bisysla:
Jag kan hjäpa till med:
Jag har bra kontakter med:
och kan erbjuda följande rabatt till medlemmar:

Jag är intreserad av :

skidresor Teater Utlandsresor Konsert Golf Motor

Annat:

Meddelande till The Fifties:

Om du tycker detta sätt att anmäla sig är krångligt så kom till nästa klubbmöte och anmäl dig där !

Håkan Eklund nås med e-mail på : fifties@bredband.net