The FIFTIES
"Årsfest" på Mässingen
Tisdag 5 januari 1999