VOLVO KOMPONENTER AB 1 KÖPING

0morganisationsändringen i september 1987 innebar att företaget Volvo Komponenter AB indelades affärsområden under verkställande direktören Olle Johansson. 1 Köping är affärsområdena personvagnar, Tunga Fordon samt Marin & industri representerade. Vederbörande direktörer heter resp Lars Christer Jonson, Stieg Westin och Jan Östensson. Namnen på vederbörande chefer i Köping är resp Harald Johansen, Krister Folkesson och Björn Andersson. Uno Thörn är administrativ chef tidigare chef för Tunga Fordon i Köping. Lindesbergsfabriken tillhör organisationsmässigt inte längre Köping. Vad Köping anbelangar så var 1987 års produktion 250000 växellådor 300000 fjäderben och 300000 bakaxlar samt 40000 separata detaljer. Omsättningen 2,8 miljarder kronor och investeringarna 156 miljoner kronor. Värdet av byggnader och utrustningar uppgick till 3,6 miljarder kronor. Antalet anställda 3600 personer. Som jämförelse kan omnämnas att Volvo Komponenter AB i sin helhet omsatte 7,7 miljarder kronor. Köping svarade för drygt 36 % därav. Ovanstående bild visar Köpingsanläggningen hösten 1987 efter de sista utbyggnaderna. Det var i hörnet allra längst ned till höger som verksamheten en gång började. 1 förgrunden syns E18 (Arbogavägen) Mellan Volvo och Meag - i nedre högra hörnet - syns Fridsta, av vars markområde vederbörande 1981 köpte var sin bit. Järnvägen delar Volvos verksområde i två partier. Till vänster om anläggningens längst bort belägna vänstra hörn skymtar bland träden Ullvi herrgård och dess ekonomibyggnader.
 

Hemma / Home