ULLVISKOLAN 1 KÖPING 1980
I första etappen Kvadraten -skedde inflyttningen,som förut omnämnts, under jullovet 1975 med undervisning fr o m efterföljande vårtermin, i andra etappen - Långan - under sommaren 1980. Ullviskolan har totalt närmare 20000 kvadratmeters golvyta. Ca 8500 av dessa finns i Längan, resten Kvadratens bägge våningar. Den sistnämnda, vars sida är 75 meter, består egentligen av en fyrkantig byggnadskropp som omger en mindre kvadrat. Längan, som är ungefär 250 meter lång, tangerar Kvadraten i ett hörn, där det finns förbindelsegångar. Den innehåller bl.a. lokaler för bygg- och anläggningsteknisk - fordonsteknisk - verkstadsteknisk - och elteknisk utbildning. Särskolan disponerar 500 kvadratmeter. Längan innehåller också en aula med 400 sittplatser och är utrustad för både teater - och konsertverksamhet. Dessutom finns ett tillagnings kök med en kapacitet på 3000 portioner och matsal med 250 sittplatser. Foajén utanför aulan och matsalen pryds med emaljmålningar utförda av konstnären Hadar Tilja. Aulan har en ridå, tryckt av textilkonstnärinnan Caje Huss.
Ullviskolan är en allmän gymnasieskola där cirka 1 500 elever undervisas på bortemot tjugotalet linjer och i ett flertal specialkurser. Den kommunala vuxenundervisningen är också förlagd till Ullviskolan, vårdskolan likaså. Förutom elever sysselsätter Ullviskolan omkring 160 personer, därav ca 120 lärare. Huvudentreprenör. arkitekt mm samma för Kvadraten och Längan. Sammanfattningsvis kan sägas, att genom tillkomsten av den funktionella Ullviskolan har den gymnasiala utbildningen i Köping erhållit bästa tänkbara förutsättningar att under lång tid framöver kunna infria de anspråk som gällande läroplaner ställer.

Hemma / Home