En försommartorgdag i slutet av 1890-talet.
Hörntomten Östra Långgatan 2 - Stora torget 4 har ännu inte bebyggts efter branden.

Hemma / Home