NYA POSTHUSET 1 KÖPING
Västra Långgatan 6 (förutvarande stadshotelltomten).
Onsdagen den /8 maj 1988 kl 11.00 drog postmästaren Göta Kåberg och regionchefen Lars-Gunnar Olsson i var sitt band och knöt därmed upp den blågula rosetten framför huvudingången till Köpings nya postkontor, som samtidigt var Sveriges nyaste. Blåsare från Lyran stämde upp en fanfar och sedan slogs portarna upp. Allmänheten vällde in. 1 kassahallen konserterade därefter Lyran medan kunderna invigde sittsofforna. Här fanns rymd. Allt var så ljust och vackert. Komforten bästa tänkbara. Äntligen hade också postpersonalen fått ändamålsenliga lokaliteter och arbetsutrymmen. En särskild minnespoststämpel hade komponerats för dagen. Stadshotellet hade på sin tid tvenne karaktäristiska torn. Dessa återfinnes även på det nya posthuset, som på ett förnämligt sätt smälter in i den omgivande miljön. Såväl Lokala skattemyndigheten i Köpings fögderi som Arbetsförmedlingen i Köping har också flyttat in i posthuset.
 

Hemma / Home