Tre Köpingsindustrier tillkomna under de sista krigsåren.
Överst: Skånska Cement AB 1941.
I mitten: AB Svenska Salpeterverken under påbörjat uppförande 1943.
Nederst: Köpings Mek Verkstads AB - Kugghjulsverkstaden vid Arbogavägen 1944.

Hemma / Home