Köpings hytta (Karmansbo masugn, omkring 1905).
Anläggningens imponerande och för en masugn något ovanliga exteriör skapades av arkitekten Theodor Dahl. För den tekniska utformningen svarade bruksdisponenten Elias Svedberg (professorn och Nobelpristagaren The Svedbergs fader). Byggmästaren G Sundin från Hällefors ombesörjde alla arbeten förknippade med byggnadsföretaget. Masugnen påblåstes den 17 augusti 1897. Den 10 juli 1940 kolfylldes hyttpipan för att senare nedblåsas. På våren och sommaren 1943 revs bl a kolhuset och kranstornet. Det som i dag efter flera ägobyten återstår av hyttan ägs av Köpings kommun.

Hemma / Home