FAKTA OM KÖPING

Köping kommun i Västmanlands län, bestående av församlingarna Köping, Himmeta, Västra Skedvi, Kolsva, Odensvi och Munktorp. 1997, 26 000 inv. Centralorten Köping, 18 500 inv, vid Köpingsåns mynning i Mälarfjärden Galten har en modern djuphamn och oljehamn och mångsidig industri, bl a för tillverkning av växellådor till bilar (Volvo); vidare finns en gödselmedelsfabrik och mekaniska verkstäder. Tullstation. Sjukhus. Museum. Medeltida kyrka, ombyggd omkr 1700 av Tessin d y. 1912 restes en staty gjord av Carl Milles över kemisten Carl Wilhelm Scheele, som var apotekare i staden 1775-86. Orten, vars äldsta namn var Laglösa köping, är en gammal handelsplats och var tidigt exportort för Västmanlands bergslag. Stadsrättigheterna är från 1474. Fästet Köpingshus, uppfört på 1370-talet, förstördes under Engelbrektsfejden.

***

Carl Wilhelm Scheele, 1742-86, svensk kemist, född i Stralsund, från 1775 föreståndare för apoteket i Köping. Scheele tillhör de stora experimentalkemisterna genom tiderna. Han upptäckte och framställde i ren form grundämnena syre och klor samt upptäckte grundämnena fluor, barium, mangan, molybden och volfram. Genom studier av ämnen som kunde framställas ur växt- och djurmaterial upptäckte Scheele många tidigare okända substanser, t ex mjölksyra, citronsyra och äppelsyra. Scheele var anhängare av flogistonteorin liksom hans vän och lärare i den teoretiska kemin, Torbern Bergman. Scheeles tilltro till den då gängse teorin framgår bl a av titeln på den bok, Von Luft und Feuer (1777), där han offentliggör sin upptäckt av syret ("eldsluften").

***

Torbern Bergman,  1735-84, naturforskare, prof i kemi i Uppsala 1767. Bergman utvecklade metoderna för både kvantitativ och kvalitativ kemisk analys. Han framstår också som en föregångare till den fysikaliska kemin med en berömd undersökning av syrors och basers.

***


Hemma / Home