IOGT-NTO FORUM 1 KÖPING
Denna ståtliga borgliknande byggnad - förutvarande godtemplarhuset som genomgått omfattande ombyggnad och fullständig upprustning, i all synnerhet invändigt - invigdes söndagen den 29 mars 1987 av kulturministern Bengt Göransson. Lyran spelade och Köpingsborna var mycket nyfikna. Tretusen avlade besök under lördagen och söndagen. De beundrade den moderna teatersalongen inrymmande 285 platser, de provsatt dess sköna fåtöljer samt besiktigade konferens - och möteslokalerna, studierummen och det ändamålsenliga köket. Alla var nöjda och belåtna samt imponerade. Nu hade Köping äntligen fatt sitt efterlängtade kulturcentrum.
Köpings Teaterförening, kulturnämnden och arrangerande föreningar stod för kulturveckan 5-12 april med mångfalden förnämliga begivenheter.
Allmänheten hade i slutet av året tidigare fatt bidra med namn förslag. Det som förre Diösdirektören och byggnadsingenjören Rune Söderqvist framlade, vann mest gehör. "Forum skall vara det samlande namnet på byggnaden och platsen dess helhet - enligt romersk sed."
 
 

Hemma / Home