TVÅHUNDRAÅRS MINNET AV CARL WILHELM SCHEELES DÖD -
HÖGTIDSSTUNDEN VID SCHEELES GRAV ONSDAGEN DEN 21 MAJ 1986
Hans minne hedrades mycket värdigt genom tre blomsterhyllningar.
Från Köpings kommun lade kommunalrådet Elizabeth Salomonsson och kommun fullmäktiges ordförande Frank Arne Tyrestad ned en krans. Manfred Schmidt - ambassadör DDR - och Hermann Birkendahl - DDR kulturcentrum - överbringade blommor från Scheeles tyska hemland (se bilden härovan).
Direktören Lars Einar Fryklöf, Apotekaresocieteten, och Köpingsapotekaren Kjell Wågström förärade Scheeles hågkomst en krans från sentida kolleger.
Kyrkoherden Larserik Eriksson anknöt i sin korta andaktsstund till bibelordet om att man skall bruka och bevara jorden.  "Däri ligger ett helt program. Det hade Scheele med sig genom livet", sade kyrkoherden som avslutade med en bön av Augustinus.
Sång av Köping-Arboga manskör, ledd av musikdirektören Folke Carlsson, inramade minnesfirandet.
 

Hemma / Home