Del av Köpings stadsbebyggelse från kyrktornet 1935.
I bakgrundens mitt ligger Sankt Olovsskolan. Nedanför denna och till höger syns Virgärdets villabebyggelse. Stora torget och dess omgivning torde vara lätt identifierbart.
 

Hemma / Home