Del av Köpings stadsbebyggelse öster om ån 1927.
Bilden domineras av Köpings Mekaniska Verkstads lokaliteter. På motsatta sidan ån i nederkanten syns Gamla stans ålderdomliga trähusbebyggelse.
Omedelbart ovanför verkstadens höga skorsten ligger Tingshuset och snett uppåt till höger därom Samskolan (sedermera Läroverket - Karlbergsskolan). Strax intill ett stort vitt stenhus - Nedre Karlberg. Utrymmet fram mot Karlbergsskogen upptages helt av Idrottsplatsen. Mitti bildens högra kant och något inåt skymtar Lasarettets läkarvilla fram ur grönskan. Den stora ljusa byggnaden uppe i övre vänstra hörnet är Sankt Olovsskolan.

Hemma / Home