»Om kriget förloras, måste det tyska folket försvinna. Om vår nation inte kunde underkuva ens de slaviska folken, så har den inget existensberättigande!«
— Adolf Hitler i Ozerovs film »Sista stormningen«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»Befrielse« («Освобождение»)

Berlins kommendant Josef Goebbels frågar i telefon om ryssarna redan är på Wilhelmsstraße. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5). I bakgrunden Hitler.Berlins kommendant Josef Goebbels får svar i telefon om ryssarna redan är på Wilhelmsstraße. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5). I bakgrunden sjunger ryska rödarmister.Berlins kommendant Josef Goebbels frågar i telefon om ryssarna redan är på Wilhelmsstraße. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Här finns svensk undertext till spelfilmen »Sista stormningen«, vari handlingen utspelar sig under slutstriderna och segern i Berlin 1945. Vi får se SS på Hitlers order översvämma tunnelbanan, Hitlers vigsel med Eva Braun, Hitlers död, strider i bebyggelse på gator och i hus samt Röda Arméns erövring av tyska Riksdagen m.m.

Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Den på denna sida inlänkade undertexten kan vara färskare än den av oss uppladdade till www.opensubtitles.org.

Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Denna film utgör femte delen (av fem) i Jurij Ozerovs film »Befrielse«. Hittills har vi textat femte (sista) delen; texten kan hämtas i [befrielse-ozerov-osvobozhdenie-sv.zip]. Texten visas i MPlayer, SMPlayer, VLC m.fl. mediaspelare, när undertextfilen heter likadant som filmfilen och finns i samma katalog. Man kan även lägga till vår undertext på video-DVD med hjälp av t.ex. programmet DeVeDe, om man så önskar. OBS! Tiderna i vår undertext stämmer överens med filmen på DVD-utgåvan (se nedan). Om man lägger vår text till någon av filmerna på Youtube, kan man behöva ändra tiderna, för att texterna skall komma rätt i filmen.

Om kriget förloras... Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5)....måste det tyska folket försvinna. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Om vår nation inte kunde underkuva ens de slaviska folken... Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5)....så har den inget existensberättigande. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Filmen är utgiven på DVD av Krupnyj plan (men utan undertext), kan ses (gratis) på Mosfilm eller laddas ner därifrån (mot avgift) samt finns även på YouTube (utan text och med text på spanska eller engelska). Filmen är restaurerad år 2003 hos Mosfilm med stöd av Rysslands Kulturministerium. Vår svenska översättning av femte filmen är utförd år 2010-2011 helt utan understöd ifrån Rysslands Kulturministerium efter DVD-utgåvan ifrån Krupnyj Plan.

Rödarmister i tunnelbanan, när SS har öppnat slussarna. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).SS har översvämmat tunnelbanan i Berlin. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Se filmerna:

Befrielse (5 delar)

  1. Eldbågen (Освобождение (1971). Огненная дуга).
  2. Genombrottet (Освобождение (1971). Прорыв).
  3. Huvudstötens riktning 1 (Освобождение (1971). Направление главного удара).
  4. Huvudstötens riktning 2 (Освобождение (1971). Направление главного удара).
  5. Slaget om Berlin (Освобождение (1971). Битва за Берлин).
  6. Sista stormningen (Освобождение (1971). Последний штурм).
    [SRT svensk undertext till Sista stormningen]

Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

»Befrielse« med undertext på andra språk än svenska

General Krebs: Jag måste meddela er, att den 30 april i bunkern slutade genom självmord Adolf Hitler sitt liv. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).General Krebs: Den gamla tyska regeringen existerar inte längre. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).General Krebs: Rikskanslern dr. Goebbels har befullmäktigat mig att be er om vapenstillestånd på en dag. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Tysk högtalarröst: Achtung, Russen! Russkije, vnimanije! Gå över på våglängd 440 m! Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Svensk text till Befrielse 5: Sista stormningen.

Tysk radioröst: Vi ber er inställa elden och övergå till förhandlingar. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Zjukov: Vårt villkor är ett enda... Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5)....ovillkorlig kapitulation.Zjukov: Vi kommer att ta emot fångar vid Brandenburgporten. Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Se även:

Se även Ozerovs två filmer »Aggression« och »Taifun«, vilka tillsammans utgör filmen »Slaget om Moskva« (1985).

Se även Sjubs film »Spanien« (1939) om Spanienkriget 1936–39.

Se även Petrovs och Virtas spelfilm »Stalingradslaget« (1949) om slaget vid Stalingrad 1942–1943.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Svensk text till Befrielse 5: Sista stormningen.

Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).Bild ur Ozerovs spelfilm »Sista stormningen« (Befrielse 5).

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Svensk text till Befrielse 5: Sista stormningen.

Vad har fascismen bringat världen?Under Andra Världskriget dog:I Andra Världskriget dog 520.000 fransoser och fransyskor.I Andra Världskriget dog 400.000 italienare och italienskor.I Andra Världskriget dog 320.000 engelsmän och engelskor.I Andra Världskriget dog 325.000 amerikaner och amerikanskor.I Andra Världskriget dog 364.000 tjecker, slovaker, tjeckiskor och slovakiskor.I Andra Världskriget dog 1.600.000 jugoslaver och jugoslaviskor.I Andra Världskriget dog 6.028.000 polacker och polskor.I Andra Världskriget dog 9.700.000 tyskar och tyskor.I andra världskriget dog mer än 20.000.000 sovjetmänniskorDitt namn är okänt. Din bedrift är odödlig.

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: