//mkt bra och engagerad tidning, belyste tydligt om Täby och Danderyd

om hur pamparna ville bygga ännu mer gigantiska köpcentra, jättehöghus etc..

men var måhända inte populär bland makthavarna...?//


http://www.sportnik.com/group/27324/sponsor/240013

Täby Danderyd Tidning

Täby Danderyd Tidning är en totaldistribuerad lokal nyhetstidning som utkommer varje torsdag. 

Den kvalitets- utdelas av Postens brevbärare till samtliga hushåll och företag i Täby och Danderyds kommuner. Den totala upplagan är 42 938 exemplar (38 537 hushåll och 4 401 företag).

Vi ger också ut flera olika tematidningar, bland annat Bil & Bostad, som förutom till hushållen i Täby och Danderyd även delas ut till alla boende i Österåker, Vaxholm och Vallentuna.

Våra journalister och annonssäljare jobbar lokalt och finns nära, ­ våra lokaler ligger i Ekebyområdet i Danderyd.

Besöks- och postadress
Rinkebyvägen 11 A, 182 36 Danderyd
Växel: 08-587 124 00
Fax: 08-587 124 15
Kundtjänst/utebliven tidning: 08­-587 124 40

Bor du utanför Täby och Danderyds kommuner och vill ha Täby Danderyd Tidning, så kan du prenumerera. Helår 990:-. Ring 08­-587 124 40, eller maila vår kundtjänst.

Täby Danderyd Tidning ges ut av Rubrik Media i Stockholm AB, som också ger ut de lokala nyhetstidningarna Vallentuna Steget, Lidingö Tidning och Nynäshamns Posten.

Rubrik Media ingår i koncernen Promedia, som ger ut lokaltidningar på 15 orter i mellansverige. De största tidningarna i koncernen är Vestmanlands Läns Tidning och Nerikes Allehanda. 

Promedia är i sin tur ett affärsområde inom Stampen-gruppen.

Övriga tidningar i Promedia är 

Norrtelje Tidning, Länstidningen Södertälje, Ingress-tidningarna Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda, Karlskoga-Kuriren 

samt Motala & Vadstena Tidning.

 

091112: (2009)

http://tabydanderyd.se/misc/tabydanderyd.html

Täby Danderyd Tidning har upphört

Utgivningen av Täby Danderyd Tidning har upphört, efter beslut av ägarbolaget Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB. 

Sista numret utkom den 12/11.

Vi tackar alla läsare och annonsörer för tre och ett halvt goda år.