Slängpolska: Stoppa felaktig instr.

Denna text finns även, likadan, i färg, på

http://hem.bredband.net/gammaldans/slangpolska100228fmh.html

   ===


Till FMH styrelse och dansledning.

Förnyad påminnelse.


Svar har icke kommit (beträffande punkterna 1, 2, 3) i min skrivelse

till FMH 091206, se:

http://hem.bredband.net/gammaldans/slangpolska091206fmh.html

och tidigare

http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.slangpolska.html


=> Hädanefter måste därför instruktionen av slängpolska på FMH "Skeppis"

ske på ett ödmjukt och korrekt sätt -

ett omedelbart stopp för att påstå / lura nybörjare att traska runt

hela golvet i slängpolska

och ett omedelbart stopp mot att komma med felaktiga påståenden

såsom att tur 1 i slängpolska inte skulle dansas på fläck.


=> Enligt pkt 3 ovan bör upprepat sådant förfarande med nonchalerande

av att besvara upprepade vädjanden leda till uteslutning!


=> Det finns många mycket duktiga instruktörer, bl a i polskeföreningarna,

folkdansringen, övriga instruktörer på FMH gör ett jättebra jobb,

några namn av många: Arne K, Ellge J ... ...

Fråga dem!


mvdh / Mats Lundblad   /  Djursholm 100228

   - - -

 

ÄKTA SLÄNGPOLSKE-VÄN

VÄDJAN:   Hjälp till att rädda slängpolskan   

(fläckpolska, fläck = på samma plats i rummet hela dansen)!

En "dansinstruktör" har på eget bevåg, i strid mot månghundraåriga traditioner, beskrivningar, 

Sveriges kanske duktigaste dansforskare/pedagoger, oss som flitigt har dansat 10-20-30-40 år, etc,

påstått att man ska traska runt hela golvet i första turen - vilket har orsakat problem, 

kraftiga krockar på dansgolvet, osämja - olust etc!

Trots tydliga skriftliga vädjanden, och trots krav på att redovisa vetenskaplig bakgrund 

(har ej skett alls), har "undervisnings"förfarandet tyvärr fortsatt.


Låt oss alla hjälpas åt att återskapa den mysighet, glädje och dansskicklighet som rådde på bl a 

70- och 80-talet - vi kunde vara många dansare i ganska små rum (Sofia, Fullersta, Hågelby etc),

vi kände en stor gemensam dansglädje, dansen fungerade jättebra, utan några krockar eller minsta 

tjafs eller onödigt snack.  Och alla dansade självfallet slängpolskan på fläck, alla turerna.


            De som nu traskar runt på dansgolvet med korslagda armar orsakar tyvärr ofta följande problem:

a)  De krockar med dem som dansar slängpolska, eller stör dem kraftigt. 

Det är jobbigt om man vill njuta av underbar slängpolskemusik att hela tiden vara rädd för att bli 

(kraftigt) pådansad.

b)  Korslagda armtraskdansare har börjat dyka upp även vid t ex (härliga) Bingsjölåtar och hindrar  

då och stör övriga dansare, eftersom de har annat tempo runt golvet samt tar stor plats.

c)  De vägrar ofta att lyssna på och ta till sig t ex spelmännens tydliga vädjanden, dansen har ibland 

måst avbrytas på grund av krockar, även spelmannen har blivit pådansad och sårad ...

d)  En dålig stämning uppkommer vid nonchalans mot danstraditioner och övriga dansare, 

erfarna dansare känner sig förnedrade och känner olust - 

      - förr var det självklart att lyssna på de med stor dansvana, man dokumenterade hur man dansade förr etc -

- tråkigt om de som dansat i 1-2-3 år blir osams med de som dansat i 10-20-30-40 år.

e)  Risk finns för att den mycket fina och gamla dansen slängpolska, till ofta underbar musik, trängs undan, 

dör ut (åtminstone tillfälligt).


   Det må finnas undantag då det kan vara bra och mysigt att promenera runt golvet med korslagd fattning: 

t ex för äldre pensionärer med dålig kroppsbalans samt vid stora folkmusikfestivaler    

  (vid de inledande konserterna, ej senare vid riktiga dansen) för folkmusiknybörjare, 

som ej har hunnit lära sig dansa riktig polska (Bingsjö, slängpolska etc).

  Givetvis är det mysigt att variera dansandet, improvisera, t ex sent på "Skeppis" när det är bara

5-10 danspar kvar - annars är det viktigt att socialt följa dansens rörelsemönster i rummet.


Jag vädjar än en gång att FMH ("Skeppis") styrelse och dansledning ska besvara mina vädjanden -

 och att omedelbart fortsättningsvis vid alla slängpolskeinstruktioner skall det tydligt läras ut, 

enligt de fina traditionerna, att alla turerna (inkl tur 1) i slängpolska dansas på fläck!!!   

Beskrivning: Slängpolska från Sörmland(pdf)

Om man i början av dansen uppsöker sin lediga plats på dansgolvet bör detta ske 

rakt in eller lite medsols (för att inte locka oerfarna att traska runt dansgolvet). 


Läs: 090609: Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder     

091206: Påminnelse om vädjan slängpolska resp dåligt golv.      

Jfr Borghamn 090914 youtube  Højby (s-ö Sverige: på fläck, omdans båda håll) 


OBS Viktigt o självklart att instruktioner följer gängse/flerhundraåriga traditioner - 

är instruktör osäker eller vill ändra detaljer hör med dansare/spelmän/forskare/pedagoger 

med mångårig, gedigen erfarenhet, läs beskrivningar etc - och redovisa resultaten öppet!!!!!   

(Rapporter, forskningsresultat, beskrivningar etc mottages tacksamt!) 

Grundrörelsemönster etc bör absolut ej ändras - 

så att dansare krockar med varandra eller så att vi tränger undan ortsbefolkningen etc 

och då hävdar att vi vet bäst hur dansen ska dansas...!! 


   - - -      - - -

Det här har du skickat till styrelse_2@folkmusikhuset.se. Datum: Sön 28 feb 2010 kl 09:29:57

Det här har du skickat till dansinstruktor_2@folkmusikhuset.se. Datum: Sön 28 feb 2010 kl 09:31:27