Till FMH Styrelse och dansledning.


Från Mats Lundblad, Djursholm 091206 kl 15.


Först vill jag nämna och framföra tack för att mycket fungerar

så väldigt bra och trevligt på "Skeppis", att många flitigt jobbar

ideellt för föreningen och för folkmusiken, och att föreningen

därigenom har många hundra medlemmar!


Tyvärr har ett par saker fungerat dåligt och stör kraftigt

den allmänna dans- och folkmusik-glädjen:


Förnyade påminnelser:


2) Dansgolvet uselt, det kändes rejält i ena knäet i två dagar efter...

Vi måste ha rutiner och instruktioner för hur vi behandlar golvet!1) Slängpolska (dansas på fläck sedan många hundra år tillbaka)


Jag har skickat flera mail med utförlig info och vädjanden

sedan ett par år tillbaka (se två st nedan).

Jag har inte fått svar/respons på mina konkreta frågor.


Jag upplever att vi som har dansat flitigt i 10-20-30-40 år eller

ännu längre blir, speciellt efter de så kallade slängpolske"instruktionerna"

på "Skeppis" kraftigt förnedrade och även kraftigt pådansade.


T ex  sent i våras (till ödmjuk slängpolskemusik):

Jag blir kraftigt pådansad flera gånger, så att man

flyger iväg en rejäl bit eller så att man känner att

ett tiotal ryggkotor närmast krockstället hittar nya lägen -

ibland hör man då någon förvånat säga ungefär

"va var det nåra som stod still på golvet".


När man dansar runt till den ljuvliga slängpolskemusiken

kan man inte slappna av och njuta av dansen med sin partner,

man måste vara beredd på det ständiga forsandet av stressade

danspar som tror att slängpolska går ut på att röra sig runt

i hela rummet så häftigt som möjligt, oavsett evt "hinder".


Lite efter den s k "instruktionen" i höstas dansade jag

med en tjej som för allra första gången var på polskedans,

och det blev slängpolska. Nu var jag i och för sig

beredd och härdad, men redan under ungefär första minuten

blev jag (med mycket stor danserfarenhet under många år på

många olika dansställen) förnedrad fyra gånger.

Jag fick följande påpekanden (hon hade varit på "instruktionen"):


"nej så håller man inte..."

"nej så räknar man stegen..."

"nej det här är tur nummer 5..."

       och så tjatandet

"nu måste vi röra oss runt i hela rummet".Vi som har dansat flitigt i 10-20-30-40 år eller mer

blir alltså kraftigt förnedrade och undanträngda,

folk lessnar, blir sårade.

Vi måste vara ödmjuka, och vi från Stockholm/Uppland etc

är en stor andel dansare på de stora stämmorna!


Jag anser att det är av yttersta vikt att betona

och att mycket tydligt lära ut att slängpolska

sedan många hundra år sedan är en dans på fläck -

och att det lätt blir krockar och osämja om somliga dansar

första turen runt hela golvet, speciellt om det är många

människor som dansar.


Jag tycker att det är självklart att om någon "instruktör"

kraftigt vill ändra på struktur/rörelsemönster i en dans

(vilket ju då ofta kan leda till krockar och osämja) ska denne

tydligt och skriftligt redovisa de vetenskapliga grunderna

härför.1)   => => =>


   (Dessa tre rader från min skrivelse till FMH 091022:)

Har det kommit ny forskning som kullkastar etablerade traditioner?

Redovisa i så fall öppet och samla/kontakta berörda traditionsbärare,

forskare, intresserade till möte och ett gemensamt uttalande om detta!


Man kan och bör kontakta t ex:

Dansforskare

(t ex i Henry Sjöbergs anda, och nere i Småland etc)

Polskedansföreningar och folkdansföreningar

(i Stockholm t ex Polskedansarna och Mälparingen)

Personer med långvarig och flitig danserfarenhet

Spelmän med mångårig erfarenhet av spel till folklig dans

(t ex som fortfarande flitigt spelar på "Skeppis",

från Sörmland resp norra Uppland)

Göra studier i dansböcker, nedteckningar etc

Kontakta människor/föreningar på plats

(Sörmländsk slängpolska = Södermanland etc).Jag anser att "instruktionen" har varit grovt felaktig/vilseledande

även när "instruktören" självsäkert sagt:

"så dansar man inte nu" (dvs på fläck).


Som jag uppfattar det dansar nog alla vi som har dansat

i 10-20-30-40 år eller längre slängpolska på fläck,

för inte så länge sedan på en fredagsdans på Skeppis med

utannonserad tonvikt på slängpolskemusik dansade

så vitt jag såg alla riktig slängpolska, dvs på fläck,

och har gjort så "i alla år".

Räknas inte vi som har dansat flitigt under många år!?2)   => => =>


Jag önskar även av dansforskningsskäl

få information om från var sättet att påstå att man ska

promenera runt hela golvet i slängpolska uppkommit!

Vem/vilka "lär ut" på det sättet och vad är motivet?

Jag redovisar gärna en sammanställning via min hemsida,

evt kan det bli någon mindre "forskningsrapport".3)   => => =>


Jag tycker att responsen på mina tidigare skrivelser har varit

dålig eller kontroproduktiv ...

Det vore enklast med en regel som säger att den som

medvetet, upprepat, trots tydliga påpekanden,

och utan att konkret kunna motivera varför,

på föreningen "lär ut" en dans på ett sätt som ...

   strider mot etablerad mycket långvarig tradition

   som lätt leder till krockar, osämja, "tjafs", förnedring,

   gör att vana dansare lessnar, att "vi" kan få dåligt rykte,

   och att en mycket fin och gammal dans riskerar att dö ut

bör ej få instruera mer och bör vid upprepade fall uteslutas.


   ===   ===   ===


Från:     mats.lundblad@bredband.net

Ärende:     Slängpolske-instr // Dåligt golv

Datum:     091022     Till: FMH Styr kl 155800   resp   Dansinstr kl 155830

Det här har du skickat till styrelse_2@folkmusikhuset.se. Datum: Tor 22 okt 2009 kl 15:57:31

Det här har du skickat till dansinstruktor_2@folkmusikhuset.se. Datum: Tor 22 okt 2009 kl 15:58:01


Till Folkmusikhuset i Stockholms styrelse och dansledning


       1) Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder 


   // Obs Instruktion blir nu på söndag! //

Jag blev mycket "förvånad" (milt uttryckt) när det på "Skeppis" 

instruktioner av Sörmländsk Slängpolska, nu senast i våras,

"lärdes ut" att traska runt i hela salen -

helt i strid med såvitt jag förstår och har fått lära mig -

vad etablerade folkdansare/forskare/musiker anser/har lärt ut!


Har det kommit ny forskning som kullkastar etablerade traditioner?

Redovisa i så fall öppet och samla/kontakta berörda traditionsbärare,

forskare, intresserade till möte och ett gemensamt uttalande om detta!


Annars vädjar jag om att slängpolska med stor tydlighet ska utläras

i enlighet med de månghundraåriga traditionerna, att hela dansen

(även promenadturer) dansas på fläck - dels för att undvika

krockar och osämja (dansparen håller ju på olika länge i de olika turerna)

dels för att de fina traditionerna, dansens elegans

och den underbara musiken inbjuder till detta.


Läs min text om slängpolska och vädjanden ...

"RESPEKT och ÖDMJUKHET inför gamla danstraditioner" =>

http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.slangpolska.html


Slängpolska från Sörmland (beskrivning) =>

http://www.akademiskafolkdanslaget.se/danser/slangsormland.pdf


Jfr även med, se länkar via min hemsida (ca rad 10) =>

http://hem.bredband.net/gammaldans

Jfr Borghamn 090914 youtube  Højby 

(s-ö Sverige: på fläck, ej lika lugn förstatur, omdans båda håll)


   - - -      - - -


       2) Trögt dansgolv kan ge upphov till allvarliga knäbesvär etc


Dansgolvet på "Skeppis" har varit mer eller mindre trögt och klibbigt

sedan sommaruppehållet.

Detta gör det svårt att dansa runt samt är mycket farligt för våra knän.

På ett bra golv kan man i polskor ledigt snurra en hel dans -

nu är det ofta jobbigt att orka med bara fyra varv.


En av de flitiga medlemmarna lär ha en stor mängd jättebra

golvdanspulver som förut har använts på bl a "Skeppis".

Varför har inte detta kommit till användning?

Jag har vädjat nu i ca 4 veckor om detta!


mvh / Mats Lundblad   ===   ===   ===


Från: mats.lundblad@bredband.net

Datum: 30-03-2008 15:40

Till: <styrelse@folkmusikhuset.se>

Kopia: <tho...>, <sus...>, 

<bos...>, <beb...>, <arn...> ...   ...   ...

Ärende: Slangpolska


V g se bifogad pdf.

mvdh / Mats Lundblad

Texten finns även här:Snälla dansinstruktörer:

Betona och visa tydligt att slängpolska är en fläckpolska!

När ni visar de första turerna, var tydligt på plats i en liten cirkelbana, ej runt hela golvet!

Förklara att om man vandrar runt hela golvet krockar / stör man de par som är inne på tur 2 och 3!

Be dem som ändå vill dansa t ex Bingsjö att alltid hålla sig i yttervarv på dansbanorna!

Hjälp till att rädda slängpolskans unika och charmiga karaktär som fläckpolska -

ofta till underbar, jämnt malande musik till t ex fiol, nyckelharpa, sång, vevlira ... !


    S L Ä N G P O L S K A


En äldre pardans från bl a Uppland, Södermanland och ned mot Skåne,

de för oss vanligaste varianterna är från Dunker och Gryt

i Södermanland, 3 respektive 2 mil väster om Gnesta:


    Slängpolska består av följande turer,

    vilka samtliga  dansas på fläck  (på plats)  -

    man går alltså  icke runt i rummet  såsom i t ex Bingsjö!


    1a     Man dansar på plats i liten cirkel och byter sida inom paret flera gånger.

    1b     Man dansar på plats i liten cirkel och går växelvis långsamt under varandras

        armar, en i taget (ej samtidigt).   (Dessa delturer må varieras, men på fläck!)

    2a     Omdansning medsols på plats med dubbel handfattning, evt korsad,

        steg  vä, hö, hö   (vänster och höger-vänster-höger).

    2b     Dito men liksidig fattning (hö hand bak midja, vä på partners hö överarm).

    3a     Kavaljerens fria tur runt damen, damen på plats men vrider sig mot kavaljeren.

    3b     Damens fria tur på plats. (Damen går ej runt kavaljeren.)


Därefter omtages tur 2+3 efter behag.

När dansparet anser sig ha dansat klart, tackar man spelmannen, därefter varandra.

Musiken håller ofta på i upp till ca 10 minuter, så tur 1 utföres under ganska lång tid.

Musiken håller på tills alla dansarna har dansat klart (undantag må göras).


Musiken har jämn betoning på alla tre taktdelarna.

Jämför med Bingsjö, också jämn, men med betoning på ettan.


Dansen förlorar mycket av sin unika karaktär och tjusning

om det skulle bli en folkvandring runt hela dansgolvet med

ständigt krockande mot dem som är inne på tur 2 och tur 3 !!!!!!


Var vänliga och respektera denna unika och tjusiga dans

samt övriga dansare genom att välja ut er plats i rummet och

icke traska runt hela dansgolvet!


Om musiken låter som mittemellan Bingsjö och Slängpolska

må Bingsjödansare samt de som vill traska hålla till i yttervarvet!


- - -


Slängpolska dansas mycket bl a på spelmansstämman i Korrö, Småland.

Gärna till "Sågskära".


För några år sedan var Sörmlandsmusiken mycket vanligare i Stockholm, på

danshus (Sofia ...), spelmans-stämmor (Södertälje ...) och privata dansfester,

till bl a riksspelmännen Leif Johansson och Ulf Lundgren.

Då dansades flitigt även hamburgska (liknar Bingsjö, nig, evt upp, på 2:an),

gubbstöt, engelska, anglais mm.

Ulf Lundgren har på sistone börjat spela i Stockholm FMH igen!

Leif Johansson leder bl a "Leif-Billyz".


Se t ex utförlig beskrivning och noter, t ex Byss-Calle ...

www.akademiskafolkdanslaget.se

www.spillefolk.dk 


07-04-07 / 08-03-30   Mats Lundblad  (redaktör för tidn Gammaldans)

   ===   ===   ===

http://hem.bredband.net/gammaldans
Titel:

Påminnelse Slängpolska + Golv

Email till:

styrelse@folkmusikhuset.se

tho...

091206 kl 150330 

   och

Styrelse via FMH hemsida kl 150700

Det här har du skickat till styrelse_2@folkmusikhuset.se. Datum: Sön 6 dec 2009 kl 15:06:54


Dansintruktörer via FMH hemsida kl 150900

Det här har du skickat till dansinstruktor_2@folkmusikhuset.se. Datum: Sön 6 dec 2009 kl 15:08:54