RESPEKT och ÖDMJUKHET inför gamla danstraditioner


borde vara självklart, att man anpassar sig efter de som har

månghundraåriga, väldigt fina traditioner, och att vi

(varav många nya dansentusiaster) tar hänsyn och t ex inte

dansar på / krockar med eller tränger undan folk från trakten och

andra som har dansat i många år.


Vem vill förstöra den väldigt fina dans, ofta till underbart ljuv musik,

som var dominerande på bl a 1700-talet???  Då man "inte hade uppfunnit

stora dansgolv och vals" och andra danser där man dansade runt

väggarna i hela salen.


I hundratals år har man, självfallet, dansat slängpolska på fläck,

framgår till och med av namnet, den kallas på väldigt många håll för fläckpolska.

På t ex 1970-talet dansade man slängpolska mycket tjusigt och värdigt,

många hade fina kläder på sig, och man valde redan till första

stegen ut en plats där man höll sig, så att man inte krockade med andra.


??? Vem har nyligen lurat på nybörjare att man i första turen ska traska runt i hela salen

(eller som det blivit forsa fram utan hänsyn och till och med krocka med spelmannen

   så att han blir så sårad att han ej vill spela mer - av att bli pådansad

   och riskera att fiol och stråke går till skada, av att folk ej iakttar ödmjukhet

   för den fina musiken och tillhörande dans, av att folk inte vill lyssna på hans fina fiolspel)

- då blir det självfallet lätt krockar och osämja !!!


Speciellt på de mysiga fina stämmorna söderut i Sverige, och t ex norra Uppland,

skulle de som ej visar hänsyn och respekterar fina gamla traditioner få mycket dåligt rykte

liksom även alla oss från samma ort / förening etc.


Det är ingen ursäkt för att själv dansa respektlöst och krocka med andra just för att

några andra gör det, lika lite som att köra bil som en galning om man ser andra göra det!


En tjej på "Skeppis-avslutningen" tyckte att man skulle dansa "framåt" till slängpolskemusiken.

Då frågade jag henne vad hon menade med framåt - det begreppet var väl ej

definierat innan de stora danslokalerna och valsen kom på 1800-talet.

Har man häst och vagn framför sig kan man nog definiera framåt, men är man t ex

omgiven av en flock mer eller mindre vilda åsnor är det svårare ... 
Vi som dansar och spelar borde kunna enas om följande punkter:


      (Har någon mer info eller rättelser framför dem gärna till t ex denna sida.)


1)    Slängpolska var, i främst södra "halvan" av Sverige,

före 1800-talet den dominerande dansen till spelmansmusik.

Alla turerna i dansen dansades på fläck (på fläck = på samma plats på golvet).

Bevis: Dansen kallas på väldigt många håll för fläckpolska.

Man hade ej stora dansgolv utan t ex bara ett litet kök att dansa i,

och hela dansen har till för bara några få år sedan dansats helt på fläck.

Eftersom paren håller på olika länge i de olika turerna skulle det inte

fungera att några par i första turen evt skulle dansa runt hela golvet

medan andra par som hunnit till följande turer dansar på fläck!!!

(På 1800-talet kom valsen, det nya som framgår av namnet var att man

dansade runt i hela den stora danslokalen, därefter liknande danser.)


2)    Någon eller några "dansinstruktörer" har nyligen på helt eget bevåg,

plötsligt börjat "lära ut" att i slängpolskans första tur traska runt hela golvet.

Ofta glöms de kommande turerna bort helt (eller hinns ej med på "instruktionen") !!!


3)    Denne/dessa "instruktörer" har ej någon grund (meddela källor, rättelser etc i så fall...!)

för att så radikalt ändra dansen, och har icke gjort det i samråd med

dansforskare, dansare och spelmän med lång och stor erfarenhet,

folkdans- och spelmansrörelsen etc.


4)    En följd är att osämja kan skapas på dansgolvet,

då nyblivna dansare utan kunskap om traditionerna

med hög fart väller runt hela dansgolvet och krockar med

de par som sedan länge dansat slängpolska enligt fina traditioner.


5)    En följd är att (riks)spelmannen (motsv.) blivit mycket sårad

och ej velat fortsätta spela på lång tid (spelmän är mycket viktiga för dans)

då han flera gånger blivit pådansad av de som med hög fart väller

runt på dansgolvet till spelmannens fina, ödmjuka musik.

(Fiol och stråke är mycket värdefulla för skickliga spelmän.)


6)    En annan följd (delvis) är att, speciellt nyare dansmänniskor,

ej lär sig att lyssna på musiken och anpassa dansen efter musiken.

En "rivig" hambo inbjuder kanske till ett kraftfullt hambodansande,

en ödmjuk fin slängpolska inbjuder till ett värdigt, elegant dansande på fläck!

Förr talades det om "lyhörd dans" - en ensam spelman spelade underbara låtar

på ett mjukt och fint sätt och folk dansade därefter, mjukt, värdigt

och lyssnandes på den fina musiken. Nu har det ofta blivit en annan,

brutalare stil: Danslokalen har blivit en pratkvarnslokal (och rotationskvarnlokal)

där mer eller mindre hörselskadade personer talar allt högre, och den fina musiken

drunknar i pladdret så att folk inte uppfattar hur man ska dansa till den.

Dessa hörselskador förstärks av att många hårt slår händerna mot

varandra efter nästan varje låt (ger även handskador?).

Det finns bättre sätt att visa uppskattning för våra mycket duktiga spelmän!


7)    En följd är att flera nyare dansare helt nonchalerar spelmännens

vädjanden och information. Ett flertal gånger har spelmannen

tydligt sagt före låten att det är en fläckpolska, och att om några ändå ej vill

dansa på fläck ska de hålla sig allra ytterst mot väggarna.

Efter bara några sekunder har detta nonchalerats.


8)    En följd är att okunskapen breder ut sig. Det finns de som tror

mer på de som dansat i några få månader är de som flitigt dansat i

ett flertal decennier och som har stöd i dansbeskrivningar och traditionerna.


9)    En följd är att dansare och vi från samma förening/stad får mycket

dåligt rykte om t ex den fina dansen på stämmor bl a söderöver "saboteras"

och folk från trakten blir pådansade eller undanträngda.


10)    Ytterligare en följd är att osämja kan skapas inom dansföreningar,

om somliga vill dansa slängpolska medan andra vill traska runt

(om man t ex ska ha uppvisning eller om lokalen är liten).


11)    En följd är att den mycket fina dansen slängpolska trängs undan

och riskerar (åtminstone tillfälligt under ett antal år) att dö ut.Om man måste välja, ska man låta en mycket tjusig dans som har dansats

i flera hundra år, och som var den dominerande på 1700-talet, fortleva, eller

en betydligt enklare och ej lika elegant ("traskdans") som har ("av misstag")

dansats i ett par år, få fortleva?
      FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER TILL ÅTGÄRDER

      (har stöd enligt mycket långvariga fina traditioner, dansbeskrivningar etc)


A)    Definiera än en gång tydligt slängpolska som en fläckpolska.

Samtliga turer dansas på fläck. Dvs inget traskande alls runt hela golvet!!!


B)    Att med korslagda armar traska runt hela golvet, ofta i hög fart,

ska och får icke kallas för slängpolska. Förslag på namn (om detta

förfarande kvarlever) är t ex traskpolska. (Finns andra förslag?)


C)    Det är mycket viktigt att de som instruerar/uppvisar dans tydligt:

Berättar att slängpolska är en fläckpolska, att hela dansen dansas på fläck,

och gärna med bakgrund därtill.

Berätta att om man i första turen skulle traska runt hela salen så krockar

man med dem som är inne på de följande turerna, vilket kan skapa osämja.

Såväl vid instruktion som vid eget dansande av första turen bör man

icke alls röra sig runt (moturs) i danslokalen.

Vid uppsökande av fri dansplats bör man vid behov gå medurs i stället för

moturs för att inte locka ut andra i dansbana runt hela lokalen.


D)    Dansföreningar bör utöka undervisningen i och information om slängpolska,

och att ta hänsyn till gamla fina traditioner och till andra dansare och till spelmännen,

bland annat genom att inte prata högt utan lyssna på den fina musiken

och försöka anpassa dansandet efter den.

Särskilt före spelmansstämmosäsongen bör undervisning och information

intensifieras så att vi ej förstör för andra / får dåligt rykte på spelmansstämmor.


E)    "Dansinstruktörer" som "lär ut" danser på (förvrängt) sätt som ej har grund i tradition

och som gör att folk t ex krockar med varandra och blir osams bör ej på något sätt anlitas.


ML 090609''

            http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.slangpolska.html

   - - -         - - -         - - -