Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning.      =>  Maila mkt gärna:   mats.xx@bredband.net  and change xx to lundblad 

      NOTER =>   se nertill på sidan!

- - - - - - DEC 2010: 

.Varning för felaktiga dansutlärningar i Uppland  (tidigare jätteeländet med att sabotera slängpolska = fläckpolska), 

nu "lärdes det ut" att i vanlig polska damen ska gå med V i st f H fot, varför??- i nästan alla pardanser 

(Bingsjö, schottis, snoa, helst i Finnskog etc) börjar D och H med ytterfot - 

vad blir nästa "pedagogiska grepp"? stå still i hambo??, dansa runt medsols i salen??

(Undantag: De danser där D har V fot på 1an i omdansningen såsom Boda, Orsa och gärna i bakmes.)


Mats Lundblads Dansbeskrivningar   (Uppdaterad senast 100507, 110211, 110214)

(i skärmbild, använd 100 % skala för tydlig text)      // hem till förstasidan //


Mats Lundblads Folkdanslista:  fdlista (ngt uppdat 091112)  (kommer nog att förbättras ngt)  

(80 danser  med  snabbrep.beskrivningar,  repriser,  tid...)

Delar (ej allra senaste vers) Ngt uppdat 091028: övre "halva"   nedre "halva" (övre+nedre = hela)  mitt=folkdans.. 

      Ekeby: AF: 3(aabbccdd)aabb   Jämtpolska: 2(aabb) ab


http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.dansnamn.pdf

Detaljerade beskrivningar* för några av de svårare folkdanserna  (med detaljerade reprishänvisningar)

För nybörjare är det kanske lättast att läsa en vanlig textbeskrivning som finns bl a

http://www.akademiskafolkdanslaget.se/beskrivningar.shtm


http://runeberg.org/folkdans/besk      

///  Övriga föreningars dansbeskrivningar..:   Folkdans.se:  Fattningar (från UR) Steg (bör revideras ngt)  Daldans Runeberg/txtbearb  

Beskrivningar på norska  Verdandi Landskrona  


Björköpolska


Daldans  (v1 110317)  pdf vers 2   Runeberg/txtbearb (110313)   Instr AF 110419 t AFspel   


Ekebykadrilj (v1 091128) (Runeb   undersida/ Runeberg/txtbearb   AF  (Kadrilj från Ekeby socken)  Instr AF 091208  


Engelsk Kadrilj


Engelska   se nedan!   (Dansas normalt med oorganiserade byten, AF dansar med organiserade byten: Fyrtur med keding)

Engelska från Stigtomta   se nedan!

Engelska från Sörbyn pdf /110503/22


Fjällnäspolska   Instr AF 100504     


Francaise   (080923/101102, ej med alla detaljer)


Fryksdalspolska


Fyrtur från Allerum


Gotlandskadrilj   (091107)   (Runeb  Folkd  NordFamB = undersida)  AF    Video (9,7 MB) 3m28s  5b: 1+1v   Instr AF 091201  Sk: H fot fram


Gustavs Skål  ("nyversionen")   Foto 090503 


Jämtpolska   --- Ändr: Jämtpolska står fel i gröna noter => ska vara  2(aabb) ab.      UR: D dansar även runt 7e kav.

Tur 2 AF: D mots i ring: meds runt egen (9-10) utanför nästa (11-12) meds 3e (13-14) utanför (15-16) meds 5e (9-10) utanför (11-12, 13-14) till egen (15-16)


Kadrilj från Torp  (v1 091116)   Instr AF 091124 ord


Lancierkadrilj  (v2 091113, uppdaterad med steg/takt) undersida  Video (46 MB) Quadrille  se nedan:   Instr AF 091110


Retour de Spa   (v1 091130)   Norsk  Spa i Belgien (klicka ej på ortens hemsida-hänger)  Instr AF 091215   


Ränningen   Instr AF 091006


Sappo   se text strax nedan!


Skrälåt   Instr AF 090922


Skånsk Kadrilj   (snarlik Landskronakadrilj, jfr Oxiekadrilj)   Instr AF 091124 nyb  (v1 091124)


Slängpolska      Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder       Påminnelse om vädjan slängpolska..   


Västgötapolska   090526 (Kedja 1/takt, möter alla 2 ggr...)


ÅttaManEngel      Sk 2m27s  


Lasse går i ringen 


Gammalvänster, från Runeberg, red.  Runeberg original)  Gammelvänster från Oviken efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60)


Grisesnoa nöff nöff   ingår kanske inte i vår reportoar... jfr Mälarhöjdens Dansgille 


Kvar att skriva bl a: Fryksdalsdans  Den halve kæde  Ekebypolska  Svartsmara  Hallandskadrilj  Kökarengelska  La Rousse  Oxiekadrilj  

Smålandspolska  Stenhuggarengelska  Trekarlspolska  Vindmölle  Väva  Östgöta  .. /110319 


Engelska: 2 par i cirkel:  Med+motsols 8+8 steg (1-8).   Figuré för motstående 8 steg, förbi varandra tv 2 steg o figuré 6 steg (1-8). 

Kedja (9-16):  1 takt = 2 steg (kan ta höger i höger = hih): 1 K möts i mitt hih,  2 K mot D viv,  3 D möts i mitt hih (K motsols i ändar), 

4 D mot K viv (alla har kommit halvt varv runt i kedjan),  5-7 som 1-3,   8 Alla till kedjestartplats men vända mot nya par

(D har rätt riktn, K forts vridning i ändan).    Dansen upprepas med de nya paren (kan väljas valfritt) (9-16) (1-8) (1-8).    

Osv.   Jfr  Henry Sjöberg: Folkets danser 1977 p110.


Engelska från Stigtomta (Antagligen hurrar även efter andra kedjan båda ggr...)

Stigtomta:  Medsols: Stor ring 16 steg, Småring 16 steg och

kedja t nr 4, hurrar; upprepa kedja t egen (i småringarna)

Medsols: Småring 16 steg ut stor ring 16 steg och

kedja t nr 4, hurrar; upprepa kedja (i stor ring).
Hamborg sekstur (Stor kreds, kæde, polka)  Opstilling parvis i stor kreds med almindelig håndfatning    Noter 

1. reprise Der danses med sideløbstrin først til venstre (modsols 16 trin), så til højre (medsols 16 trin) 

2. reprise Kæde (herrerne går til højre, damerne til venstre)

3. reprise Der danses parvispolka rundt (hvis der er gået kuk i kæden rækker man hånden i vejret og finder en partner)


Skojar´n  Ceylon o Henry Wallin: Gånglåt: Flickor efter varandra innerring medsols, pojkar ytterring motsols. Vals: Dansa med närmsta ... 

Musik: Skojar'n (pdf) tempo 65/175.  Spelmännen "lurade" dansarna i Skojar´n. (( Skojarn ))

Spelas gärna av Ellge på Skeppis, förutom schottis o polka med extra 1/4 etc, slängpolska (dansas på fläck!) m m.


Långdans från Sollerön   Evansville (txt+not)pdf   Youtube: Royis  

100325 GrönaBokenBal Kadrilj fr Åland,  Kadrilj fr Vessige,  Oxiekadrilj,  Gammalpolka  pdf  pdf . 


Sappo: 2 par 1a) Klackotå 4H 4V in (1-4 1-4)   1b) Handklapp tv förbi D,K,D,K (5-8 5-8)      1ab) Upprepas.  

2a) Bakre tittar VH VH VH VH (9-12 9-12)   2b) Bakre in th klapp omdans (13-16 13-16)

3a) K innerst vända mot D  6 eng steg+appeller; upprepas  (17-20 17-20)  

3b) Sidsteg tv parvis medsols halvcirkel, D i mitt ryggrygg motsols, nya medsols halvcirklar, K i mitt ryggrygg osv

       så att alla gör hel bana + inom paret halvcirkel så att båda D nu innerst. (21-24 21-24)   

3a) upprepas  (17-20 17-20)   3b) upprepas(görs ej i AF)  (17-24 snabb vanlig engelska-mel.) 

Alla gör halvcirklar: Ytterperson: egen mitt andra andra mitt egen egen.  Innerperson: egen egen mitt andra andra mitt egen.  

Dvs 7 halvcirklar vardera på 2 sidsteg => 2 lediga steg till avslutning.

Av 16 sidsteg: vid (början av) ca 3 resp 9 bör K mötas ryggomrygg och D vid ca 6 och 12.   / ©ML110125Valssikahdeksainen (Soarijärvi) ur Tanhuviesti 4/72  

Valsåttan  G-dur 2/4-takt  6x(4x4 + 2x4 takter)  där bb= ring (hög fattn) 8+8 hopsa med+mots.   Korsfattn frf (KHu).  Ledig hand sida.

1 Hälsn PSPS   2 Vals P 1v (8P: inne, 4P: ute)   3 Portar P nigsitt, S 1v meds; P upp, S med+mots dubb handf   

4 Kedja t 7e dam 0,5v(tum) o åter  5 Portar =3 men P 1v mots..  6 Vals =2 men S

Finska åttan enl video: Alla i sluten ring utom en inne (åt motsatt håll): 16+16 sidhoppsteg mots+meds . 

Den inne fig med en resp en mittemot (8+8). Kedja vä-traf (8+8).  Ny inne.  Osv.


Soutjärven Katrilli (1-4 1-4 5-8 5-8): 

Tur: 1 Genomgång  2 K solo  3 D solo  4 K fig  5 Ksid fig  6 Dsid fig  7 Ring  8 Kedja  9 Valvbåge   orten  Källor...:

Akad. Folkdanslaget "Här är våra danser" (slutsåld, men beskrivningarna finns via AFs hemsida) (evt finns 4-5 ex kvar som reserv)

Svenska Folkdansringen "Gröna Boken":

http://folkdansringen-stockholm.se/  Förlaget

Svenska Folkdanser del 1 (Gröna Boken) 115 kr nu 125 kr

Svenska Folkdanser del 1 – noter 60 kr nu 95 kr och bearbetad nyutgåva med förslag 2a stämmor 150 kr

Observationer från olika dansträningar etc.

(SFV, Svenska Folkdansens Vänner, har utgett:

"Dansboken", 1992, pris 150 kr.  ISBN 91-630-0980-3) ** Häfte, se nederst

Don Gillams dansbeskrivningar    * Beskrivningarna ovan är gjorda för att/så att (i regel):


Varje beskrivning är på en A4-sida, man ska slippa bläddra etc, lättare o billigare att skriva ut

Varje moment är samlat på en rad för snabb överblick

Betonar samspelet mellan musik(repriser) och dans(turer)

Musikdelrepriser numrerade (a,b,c ..) och i särskild kolumn

Detaljerade kommentarer om steg / takter

Info om tempo och turernas och dansens längd

Ofta kommentarer/historik och länkhänvisningar om dansen

Om så finns kommentarer om skillnad mot hur dansen dansas på annat håll

Förkortningar (enhetliga) för snabbare överblick (t ex viv = vänster hand i vänster)

Ofta skisser på uppställningarna

Färgläggning av ord/bokstäver för lättare överblick (t ex D = dam skrivs rött)

Är tänkt som hjälp till enskilda dansare samt instruktörer (innan och under utlärning)

Källmaterial är främst dansbeskrivningar (nämnda här) och olika videoupptagningar


Eftersom varje beskrivning innehåller väldigt mycket information kan fel och

oklarheter förekomma, red är tacksam för evt tips och påpekanden.// hem till förstasidan //


In English Translation

Damsida = No 1,2,3,4 (to the left as viewed from the front/fiddlers/public, No 1 nearest)

Kavaljersida=No 5,6,7,8 (to the right, No 5 nearest)

Udda= Couple No 1,3,5,7   Jämna=No 2,4,6,8

Meds(ols)=Clockwise   Mots(ols)=CCW   hih=right hand in right hand   viv=left...   

Fig(uré)=Move forward to the opposite couple (with some steps)   

På fläck=On the same place   Linje=Line   Ring=Circle   Stjärna=Star   Kors=Cross   

Kadrilj=In square   Kedja (Slinger)=Chain   Pannkak(a)=Pancake  **

SFV hade innan "Dansboken" gavs ut 1992 ett häfte (A4) "Folkdansbeskrivningar"

från främst våren 1976. Detta häfte (sålt bl a den 860320) innehåller följande danser:


Daldans, Dans till Fryksdalsmelodi, Ekebykadrilj, Fryksdalspolska, Fyrmannadans,

Gammalpolka, Gotlandskadrilj, Jämtpolska, Kadrilj från Halland, Ränningen,

Schottisch, Schubertvals, Skrälåt, Skånsk Kadrilj, Tantoli, Trekarlspolska,

Vindmölledans, Västgötapolska, Väva vadmal, Östgötapolska, Övrabykadrilj

      samt "Tilläggsdanser":   Engelska från Bohuslän,

Engelsk Kadrilj, Francaise, Pariserpolka, Schottis från Idre, Åttamanengel.


där Omslag+innehåll = 2 blad; Daldans 2 sid (1 blad), Ekebykadrilj 2s (1bl), 

Schubert 2s (2bl), Skrälåt 3s (3bl), Övraby 2s (2bl), Francaise 3s (2 bl);

annars 1 sida (1 blad) per dans.


      Övrigt:

Haga (Ekenäs) 1906-2006 pdf 1,1M 72s : (p 66, 65, 68):

Men vi får ändå tro att det var de många polska krigen på 1600-talet som bidrog till

att göra polskan populär i Sverige. Hemvändande finländare tar dansen till Åland,

Saltvik och dansen utvecklas sedan till Hambopolska och Hamburska varifrån den

finländska hambon kan ha uppstått.

1700-tal Storskog, Spelmän från Polen lär skogshuggare Hamburska på Åland.


UPPROP:   Hvarje gatubelysning är förkastlig! 

(Kölnische Zeitung 1819-03-28) pga 4 skäl: teologiska, medicinska, fiolsofiska, sociala!      Föllingedanser (Jämtland):


På FMH har lärts ut bl a dessa Föllingedanser:  

Gammalpolska,  Hambopolska 091011 youtube*,  Norskleitjen 100314,  Åtabakspolska 091213 100509 110320, ( Jensen,  Rupolska).  

   (Finns det beskrivningar??)

* Försteg: D bakåt, K vä fot.  Omdans: K som i snoa: 1 V (aning ned, bestämt fram runt), 2-3 H mln Ds ben, höjer sig ngt.  

D lite bondpolskestil.  Försteg.  Frammes. Avslut: Paret vrid fram utåt hih o lägger händer vxvis.


   CD DVD, o häfte: 150 kr  52 sidor med danser, noter, fotos, text. 

15 danser: Åtabakspolska  Gammalpolska  Hambopolska  Norskleitjen  Shlakapolska  Shlängpolska  Rupolska  

Däns på stelan  Jäns´n  Hyfs  Löuvnässchottis  Bolackarschottis  Gammal-Annersa schottis  Vingelvals  Stigvals.

      För vanliga dansare - kanske bra begränsa till max 2-3 st (vilka?):  (Kortbeskrivn, kan förbättras:) (Takter = antal takter:)


Åtabakspolska: 

Antal takter: 3+5: Försteg+Omdans (K: 1V 3H, D: 1H 3V)(som i snoa);   7+1: Polkett medsols o övergångssteg (K: HV Hklack, D: bakåt VH VintillH);   

7+1: Bakmes (HVH Vbak vrid klackar) o övergångssteg (D till hö sida)


Gammalpolska:


Hambopolska:  

Takter: 3+5: Försteg (1: Litet hopp i-fot,  2: Dalsteg utåt, 3: Försteg I+Y) +Omdans 5 varv (K: 1H 3V, D: 1V 3H);   

3+4+1: Skuvtur (Försteg K H fram, D V bak)+ Omdans 4 varv o övergång (fotombyte)


Norskleitjen: Takter: 4+4: Försteg Y (sista takt K till D hö sida) +Damtur (snurr 3v mots 1H 3V, sista takt ej snurr HVH);   

7+1: Bakmes (K: vanlig 1+3, D: varje taktdel Vbak..) o övergångssteg (K: försteg,  D: HV Hintill);   

1+7: Försteg Y o Omdans  (K: 1 V 2 Hklack 3 H och för V i båge, D: 1 Hfram 2 V 3 Vvrid). Bostonvals: beskr  Prag 50kr  Lucerna  Lucpra   Bostonvals t ex Juventino Rosas: Sobre las Olas (Över vågorna)  pianodragspel   youtube  pdf (G 4 sid)

Rönneberga  Fattning  Steg   Spillefolk-video      Till havs (violin)      SÖK på: sheet notes


110514L Sörmland

Gemensamdanser, dels den fr Valborg: 2 par mot varandra. Ring medmots. H+V kors medmots. Motstående dousadous+hurraromdans. Egen hurraromdans t nytt par. Osv.

Och ny: 3+3 pers mot varandra. Ring medmots. Mittpers släpper vänsterperson, de tar V på andra mittpers V(närmsta) axel och behåller sin högerperson,

dessa 4 bildar linje (diameter) som rör sig mots 1v över de 2 kvarvarande, till plats. Dito släpp högerperson, meds 1v. Linjevis mot/från varandra. Linjerna hö-trafik till nästa 3pers-linjer. Osv.

Sist: Alla i stor ring. Långdanssteg fram normallångt o bak mkt kort osv, samtidigt som händerna dubbelvevar uppåt o bakvänt nedåt, osv.

111015L Sörmland   (3 st. Först: Inutinut D in K in..   Sist: som 110514 lillfingerfattning och däremellan) =>

Mots runt golvet 3 pers/linje. Fram 4, bak 4, fram 8 steg, kors H+V liten ring mots+meds, de två ytterpers bildar port, innerpers gör en åtta runt de 2 andra o avslutar fram t nästa linje; osv.


      Noter:

NOTER (länk) urval:  SL   Schottis:  Johan på loftet  Lanna-Villes Schottis  Vagnshusschottis    

Not MLi   Vallåtspolska Dm  Årepolskan G   Farmors brudpolska Dm   Hambo på logen G      SparfFars 


Södermanlands spelmansförbund: Allspelslåtar noter:

Lästringe gånglåt  D,  Vill ni gå hem så får ni  G,  Polka "Flickorna di skulle stöpa ljus..."  G,  Lille-Gustafs polska  G,  Edvards vals  D,

Skänklåt från Husby-Oppunda  D,  Akta dig för flickor  G,  "Urburskan", hamburska  D,  Majstångsmarsch från Åsbyås  D,

 Marsch fr. Västermo - Västermo Brudmarsch  G,  Ridmarsch efter Robert Nordström  D,  Vals från Hummelkärr  D,  Frustunamarschen  G,

Vals nr 136 ((Widmark))  G,  Lästringe storpolska  D,  Färdpolska  C,  Sköldinge Skänklåt  D,  Å jänta å ja  G,  Schottis,

"15 käringar i Lundströms kök..."  G,  Ingeborgsvalsen  G,  Polska efter Ölin, Fogdö  G.


2010

100109L Fältöversten    *Karis Per,  Schottis från Haverö,  Klövsjö brudmarsch,  Tierpspolskan,  Trettondagsmarschen,  //   

Tobogubben,  Delsbo Brudmarsch,  Vals från Ore,  Wiger,  Skänklåt från Husby-Oppunda D på Södermanl: (Allspelslåtar )


100123L Kallhäll  Midvintermarsch G*  Masbovalsen C  Äppelbo G  Tierpspolskan G   Barkarby brudmarsch G* (*Not på hemsidan)


100202Ti AF    MIDI..  Eklundapolska nr 1 Eklundapolska nr 3  

Polkett från Uppland,  Bonden i Paradis,  Angläs/Engelska från Uppland,  Stures schottis / Istukaa pdf,  Eklundapolska nr 3,

Tierpspolskan,  Båtsman Däck,  Schottis från Idre - moll,  Väddövalsen,  Polkett från Löfstabruk 1,  Gustavs skål,

Eklundapolska nr 1,  Skojar'n,  Örbyhuspolskan pdf,  När jag dansar med min lilla brud,  Kärleksvalsen pdf,

RES: Slängpolska efter Byss-Kalle 32,  Rapp-Kalles vals,  Fria valet,  Vagnshusschottis,  Styfbergs schottis ...    Istukaa=Sitt ner

 Viksta-Lasse = Leonard Larsson 1897-1983      Byss-Kalle = Carl Ersson Bössa 1783-1847

Rapp-Kalle = Carl Johan Medén 1843- (umgicks med de fattiga på Svältbacken, Västland)


100213 Hallunda Polska från Närke G ?,  Tierpspolska G,  Schottis e Styfberg G,  Polkett e Oskar i Bogsta G/D,  Äppelbo gånglåt G.


100306L Djurö pdf: Tobogubben   Långbacka Jans gånglåt   Ore-valsen   Polska från Stensele   Rapp-Kalles vals   Stens vals   Solstrålar (Bo Karlsson)  

100306L Eskilstuna  program/låtar pdf  

100413Ti AF Jämtlandskväll:

Polska e Gustav i Backen,  Vals e Kristian Oskarsson,  Schottis fr Haverö,  Snoa e Gustav i Backen,  Gammalvänster fr Skucku,  Gammalvänster fr Oviken,  

Hammerdalingen,  Årepolskan,  Smålandspolska,  Dur och moll,  Jämtgubben,  Polka o bakmes fr Kall,  Ringländer e Pe Ersa,  Jämtpolska,  Ström-Erske,  Livet i Japan,  

Hotagsmazurka,  Hambo e Kristian Oskarsson,  Schottis efter Wikman,  Vals fr Kall. Jfr  339  Wiggen 

100529L     EGGEBY  kl 13-17+  noter  

Schottis från Stockholm  Not (t8+16: 3xG) (Björn Ander, ej Anders!) spelad på Söder omkring 1905, har dansats av ett gäng vid Hornsgatan omkr 1912-15. Dansk 

SFV danser: Turingehambo   Vägen till ön   Valshambo fr Bohuslän, 


2011


110205L Gnesta 27e gn, 1a L feb  Björnlert-Hedin-Pekkari   noter(pdf 17-27 kB): Frustunamarschen  Schottis e CA Lindblom  Lästringe gånglåt  Vad jag har lovat 

110212L Hallunda (SlagstaG): Polska fr By, /Polkett Polka e Oskar i Bogsta = Oskar Söderström,  Skepparschottis,  Stens vals,  Gånglåt fr Malung 

= PäbelBritta Bufärsmarsch.

110704M Svaben  Progr 2011 redan n klart/110126: Noter 

Noter:..  Edwards Glada (slängpolska fläck!) från Bredvassa (ö Gamleby)   Sollerön  Malmqvist  ...

BUGGturer: Nyman Gbg  Come as you are - leave as a star!  Årstam Uppsala 

Polka från Hillared (pdf 62,9 kB)   Äppelbo gånglåt (88,3)   Albins favoritschottis (76,6)   Kärleksvalsen (66,6)   Edwards glada (85,6) 

      Historik:

http://www.algonet.se/~jan_ake/9905skansen.html

Dansen vid Bollnästorget startade 1928.

Skansen arrangerade tillsammans med Brage Gille.

De första åren dansades det bara på söndagarna.
Från 1941 var det gammaldans 3 dagar i veckan.
Lite senare var det gammaldans alla dagar utom måndagar.

Eric Öst med kvartettt började spela 1947. De spelade i 21 år


Denna sida uppdaterad senast:

110601 08.03   111106 kl 05.