Från: mats.lundblad@bredband.net [mats.lundblad@bredband.net]

Datum: 17-06-2009 23:58 Till:

<kommunen@danderyd.se>

CC:

<kommunledningskontoret@danderyd.se>, <stadsbyggnadskontoret@danderyd.se>, <tekniska.kontoret@danderyd.se>

Ämne: Mörby C Förslag och Överklagande


Överklagande / Egna förslag / Synpunkter om Mörby Centrum, ombyggnad


Till Danderyds Kommun


Beträffande

FRAMTIDENS MÖRBY C

samt

obs akut -MILJÖ och HÄLSA.


Jag lider - liksom många andra - av bullret samt är orolig för

gifterna och de livsfarliga småpartiklarna från främst motorvägen.

I bl a februari har jag t ex haft halsbesvär i en vecka, liksom hela jul-nyårshelgen

och större delen av oktober, och för ett par år sedan

hade jag en svår, långvarig lunginflammation.


Varför ska många av oss få försämrad hälsa och miljö

och troligen ett antal års kortare livslängd

för att "våra" politiker inte har vilja / förmåga

att i stället för massbilism och externa shoppingcentra

prioritera och satsa kraftfullt på god miljö med t ex ...


* Snabb, mysig, bekväm, turtät spårbunden trafik över mark och hav.

(Stå t ex på gångbron söder om Mörby C och räkna antal bilfiler och evt tågspår,

begrunda, dra slutsatser! Lyssna på oväsendet från varje bil som svischar förbi!)

* Snabbusslinjer varvade med vanliga busslinjer (t ex 607X / 607).

* Att varje centrum ska ha ideell återvinningsbutik, billig matbutik, fri toa,

bibliotek, fri föreningslokal för musik och dans, utescen med dansbana etc etc.

* Läs mer nedan och i mitt kommande förslag (Trafik och Miljö) till Regeringen.Jag förstår inte ...   ...

Som första pris i en tävling har utsetts (som omslagsbild):

En skiss med en jättebred, tråkig motorväg med ett lustigt högt hus intill.

=> Är tävlingen och vinnarskissen nån sorts parodi, ett gigantiskt skämt???


För det är väl det som vi INTE vill ha här:

* En stor motorväg som bullrar (dvs bilarna) och förstör - 

främst p g a makthavares dåliga planering att inte prioritera 

att vi ska kunna/vilja och bör åka

i mysiga snabbspårvagnar, snabbtåg, direktbussar, eller cykla, in mot stan

och till andra förorter.

* Ett höghus byggt på lögner att det ska vara för boende,

när såväl lagar som sunt förnuft säger att det är för

bullrigt och för miljöfarligt att bo intill en stor motorväg,

och som många menar innebär ett hot mot våra mysiga villasamhällen.


   - - -      - - -      - - -


Jag ber att kommunen


=>  Tar mina idéer och förslag (som jämfört som "det vinnande förslaget"

torde vara avsevärt mer miljövänligt och gynnande oss danderydsbor

avsevärt mer, vi får bättre butiker och service samlade på bekvämt gångavstånd

från varandra) på minst lika mycket allvar och rättvisa som "det vinnande förslaget"


=> Svarar på min skrivelse från 26-05-2008.


=>  Att kommunen kraftfullt agerar för

ännu bättre och mer utbyggd kollektivtrafik,

miljövänlig, snabb, turtät, mysig,

i första hand spårbunden över mark och hav.


=>  Att kommunen bestämt agerar mot miljö- och hälsovådlig

massbilism, externa köpcentra, samt mot höghus i villasamhällen.


=>  Verkar för att (bl a) Mörby C ska ha ideell återvinningsbutik, billig matbutik, fri toa,

bibliotek (finns), fri föreningslokal för musik och dans, utescen med dansbana

och vid en evt utbyggnad de "viktigaste" av den sorts billigbutiker som annars finns

långt bort - däremot icke något dussin nästan likadana radio- och klädaffärer.


=> Tydligt förklarar vem eller vilka som ligger bakom idéen med jätthöghus och jätteköpcentrum

i Mörby C samt varför (enligt tidningar) demokratin åsidosatts, att man inte först

undrar om det är vettigt att bygga ett jättehöghus innan man utlyser en tävling!


   - - -      - - -      - - -


Påminnelse till Danderyds Kommun:

Jag har inte fått svar på min skrivelse 26-05-2008:Från: mats.lundblad@bredband.net

Datum: 26-05-2008 11:32

Till:

kommunen@danderyd.se

kommunledningskontoret@danderyd.se

stadsbyggnadskontoret@danderyd.se

tekniska.kontoret@danderyd.seFRAMTIDENS MÖRBY C  av  Mats Lundblad, Djursholm

(De flesta synpunkter bör gälla de flesta centra.)


   - - -


SAMMANFATTNING av de viktigaste punkterna nedan:


1 Gräv ned motorvägen!


2 Planera för spårbunden trafik på eller något över mark 

norrut mot Edsbergsvägen/Enebybergsvägen (mot Edsberg-Häggvik P 

respektive mot Enebyberg-Täbyvägen-Roslagsbanan) 

samt söderut mot Danderyds Sjukhus!

(Snabbspårvagnar eller spårtaxiliknande lösning.)

// Tillägg: Självklart även genom/intill Mörby C. //


3 Bygg inget höghus - det lär ge politikerna och oss en kraftig "töntstämpel". 

"Sätta på kartan" gör man inte med höghus - utan med mysiga och miljövänliga 

lösningar som glädjer och gynnar så många som möjligt.

De flesta som bor i närheten tycker nog det vore hemskt med 

"ett högt höghus, som kikar ned mot deras sovrumsfönster".


4 Se dessutom alla dessa punkter nedan:


   - - -


Planering ska ske så att man prioriterar -

- före massbilism respektive girighet:


* människors liv, hälsa och välbefinnande

* global miljö och närmiljö

* cykel- och gångtrafik

* kollektivtrafik, helst spårbunden över mark

(samt bussar, båtar, cykeltaxi etc)

* djur- och växtliv samt friluftsliv (löpning, skidor...)

(gröna kilar, helst ända in till centrumet)I ett centrum bör finnas, så nära tåg/buss som möjligt:


* Återvinningsbutik, ideell

(där man lämnar in prylar man ej behöver längre,

vilka sedan säljs billigt, för välgörande ändamål)

* "Invandrarbutik"

(där man snabbt och billigt kan köpa t ex bananer, 

några olika sorters bröd, mjölk etc)

* Tillgång till fritt dricksvatten samt enkel fri toalett

* Planera så att "viktiga" varuhus, 

som ofta bara finns långt bort på stormarknader, 

kan få plats i det lokala centrumet 

(billiga hem/hobby/diverse-butiker, lågprismataffärer etc).


Dessutom informations"vägg" med (för närområdet):

* Exakt klocka, med sekunder

* Tidpunkt för närmsta avgångar (tåg, buss...)

* Kartor

* Ficktidtabell för tåg/bussar (ett A4-blad)

* Fickkarta inklusive öppettider (ett A4-blad)

* Underlätta miljövänlig privatturism - 

- anvisningar till billig logi /privatlogi


Och ganska nära tåg/buss:

* Bibliotek

* Kulturlokaler (ideell dans, musik etc via föreningar)

* Enkla dusch- ombytes och förvaringsmöjligheter

(för dem som cyklar, löptränar, åker skidor till centrumet 

och t ex ska vidare till arbetet)


Intill ett centrum bör finnas parkområde, gärna med

* såväl öppna, plana ytor som kuperade partier, träd och buskage, blommor

* lek- och idrottsytor (t ex badmintonplan)

* mindre scen med dansbana och sittplatser

* plaskdamm för barn

* enkel fri toalett och varmdusch (med insynsskydd)


Cykel- och gångtrafik prioriteras:

* Man ska kunna cykla till så nära som möjligt tåg-ingången.

* Lånecyklar ska finnas i närheten

* Även några cykelkärror (för dem som handlar tungt)


Framtidens spårtrafik:

* Mycket viktigt att planera för framtidens spårbundna trafik 

(spårvagn, automatstyrda minivagnar etc),

att vid nybyggnation göra "korridorer" för sådan trafik!


Eventuella stora bilvägar i närheten:

* Kraftfulla åtgärder vidtages omgående för att minska privatbilismen 

och dess farliga nackdelar såsom

avgaser, partiklar, buller

* Bullervallar (med träd och buskar) eller nedgrävning


Akitekt- och planeringsskicklighet och omdöme:

* Bygg inte fula glas- och betonghus etc - 

- se hur fint man kunde bygga för t ex hundra år sedan!   - - -


Jag kompletterar gärna / kommer in med mer färdiga förslag om så önskas!


Mats Lundblad (Civiling KTH Teknisk Fysik)

Falks väg 23

18254 Djursholm

mats.lundblad@bredband.net

08 7555077


   - - -      - - -      - - -

Sistnämnda text som pdf på en sida:

http://hem.bredband.net/gammaldans/ml.framtidensmorbyc.pdf