Denna text som pdf på en sida:

http://hem.bredband.net/gammaldans/ml.framtidensmorbyc.pdf

   - - -      - - -      - - -


Från: mats.lundblad@bredband.net

Datum: 26-05-2008 11:32 Till:

<kommunen@danderyd.se>

CC:

<kommunledningskontoret@danderyd.se>, <stadsbyggnadskontoret@danderyd.se>, <tekniska.kontoret@danderyd.se>, <Sonja.Ohlin@danderyd.se>, <Sofie.Cederskar@danderyd.se>


Framtidens Mörby C av Mats Lundblad


Jag skickar för säkerhets skull mitt inlägg om

FRAMTIDENS MÖRBY C

datainskickat med formuläret 080524 kl 17.18 

även direkt till er:


kommunen@danderyd.se

kommunledningskontoret@danderyd.se

stadsbyggnadskontoret@danderyd.se

tekniska.kontoret@danderyd.se


   - - -


FRAMTIDENS MÖRBY C  av  Mats Lundblad, Djursholm

(De flesta synpunkter bör gälla de flesta centra.)


   - - -


SAMMANFATTNING av de viktigaste punkterna nedan:


1 Gräv ned motorvägen!


2 Planera för spårbunden trafik på eller något över mark 

norrut mot Edsbergsvägen/Enebybergsvägen (mot Edsberg-Häggvik P 

respektive mot Enebyberg-Täbyvägen-Roslagsbanan) 

samt söderut mot Danderyds Sjukhus!

(Snabbspårvagnar eller spårtaxiliknande lösning.)

// Tillägg: Självklart även genom/intill Mörby C. //


3 Bygg inget höghus - det lär ge politikerna och oss en kraftig "töntstämpel". 

"Sätta på kartan" gör man inte med höghus - utan med mysiga och miljövänliga 

lösningar som glädjer och gynnar så många som möjligt.

De flesta som bor i närheten tycker nog det vore hemskt med 

"ett högt höghus, som kikar ned mot deras sovrumsfönster".


4 Se dessutom alla dessa punkter nedan:


   - - -


Planering ska ske så att man prioriterar -

- före massbilism respektive girighet:


* människors liv, hälsa och välbefinnande

* global miljö och närmiljö

* cykel- och gångtrafik

* kollektivtrafik, helst spårbunden över mark

(samt bussar, båtar, cykeltaxi etc)

* djur- och växtliv samt friluftsliv (löpning, skidor...)

(gröna kilar, helst ända in till centrumet)I ett centrum bör finnas, så nära tåg/buss som möjligt:


* Återvinningsbutik, ideell

(där man lämnar in prylar man ej behöver längre,

vilka sedan säljs billigt, för välgörande ändamål)

* "Invandrarbutik"

(där man snabbt och billigt kan köpa t ex bananer, 

några olika sorters bröd, mjölk etc)

* Tillgång till fritt dricksvatten samt enkel fri toalett

* Planera så att "viktiga" varuhus, 

som ofta bara finns långt bort på stormarknader, 

kan få plats i det lokala centrumet 

(billiga hem/hobby/diverse-butiker, lågprismataffärer etc).


Dessutom informations"vägg" med (för närområdet):

* Exakt klocka, med sekunder

* Tidpunkt för närmsta avgångar (tåg, buss...)

* Kartor

* Ficktidtabell för tåg/bussar (ett A4-blad)

* Fickkarta inklusive öppettider (ett A4-blad)

* Underlätta miljövänlig privatturism - 

- anvisningar till billig logi /privatlogi


Och ganska nära tåg/buss:

* Bibliotek

* Kulturlokaler (ideell dans, musik etc via föreningar)

* Enkla dusch- ombytes och förvaringsmöjligheter

(för dem som cyklar, löptränar, åker skidor till centrumet 

och t ex ska vidare till arbetet)


Intill ett centrum bör finnas parkområde, gärna med

* såväl öppna, plana ytor som kuperade partier, träd och buskage, blommor

* lek- och idrottsytor (t ex badmintonplan)

* mindre scen med dansbana och sittplatser

* plaskdamm för barn

* enkel fri toalett och varmdusch (med insynsskydd)


Cykel- och gångtrafik prioriteras:

* Man ska kunna cykla till så nära som möjligt tåg-ingången.

* Lånecyklar ska finnas i närheten

* Även några cykelkärror (för dem som handlar tungt)


Framtidens spårtrafik:

* Mycket viktigt att planera för framtidens spårbundna trafik 

(spårvagn, automatstyrda minivagnar etc),

att vid nybyggnation göra "korridorer" för sådan trafik!


Eventuella stora bilvägar i närheten:

* Kraftfulla åtgärder vidtages omgående för att minska privatbilismen 

och dess farliga nackdelar såsom

avgaser, partiklar, buller

* Bullervallar (med träd och buskar) eller nedgrävning


Akitekt- och planeringsskicklighet och omdöme:

* Bygg inte fula glas- och betonghus etc - 

- se hur fint man kunde bygga för t ex hundra år sedan!   - - -


Jag kompletterar gärna / kommer in med mer färdiga förslag om så önskas!


Mats Lundblad (Civiling KTH Teknisk Fysik)

Falks väg 23

18254 Djursholm

mats.lundblad@bredband.net

08 7555077