(DN 091002)


Vår käre


Åke Davidson


22 juni 1941

24 september 2009


har hastigt lämnat oss


MAY och SVANTE

Ulf   Lena

med familjer

Övrig släkt och vänner


Sov i ro där björkar susa

Sov i ro där tallar stå

Sov i ro där sol så fager

Blickar ner

   från himmel blå.


------------

Begravningsgudstjänsten sker

fredag 23 oktober kl 14.00

i Kungsholms kyrka.

Akten avslutas vid kyrkan.   - - -


Promenerade.


Hjälpsam. Mycket aktiv sportmänniska

mestadels ute i naturen. Stiligt klädd.

Populär danskavaljer på bl a Skansen.

Civilingenjör KTH 1967 Väg o Vatten.

Olof Dalins väg 8, västra Kungsholmen,

intill tennisbanor, nära kanotvatten.

   - - -DN 091101 p32 överst:


/Foto/

Varmt tack till Er alla, som

hedrat minnet av vår käre

Åke Davidson

för omtanke, telefonsamtal,

brev, gåvor till fonder och

blommor vid hans bår.


May och Svante

Ulf och Lena

med familjer