Mats Lundblads tidigare förslag...:

Idéer och synpunkter om bättre kollektivtrafik,

miljö, spårbunden trafik över mark och hav

(med tonvikt på Nynäshamn).


2002-09-05 till Banverket (huvudpunkter 1-9)

banverk020905a.mats.pdf

banverk020905b.mats.pdf


2005-03-09 (bygger på sidorna ovan)

banverk050309.mats.pdf


Framtidens Mörby C 080524 (Idéer för de flesta centra)