Från orig  wordfil som ej kan läsas av alla:
Snättringe SK


Inbjuder till


Stockholms Natt-DM

Fredagen den 4 september 2009


Samling:    Visättra Sportcenter, Kvarnängsvägen 1, Huddinge. Vägvisning från Huddingevägen (väg 226) vid Flemmingsbergs station. Kommunalt pendeltåg till Flemmingsbergs station, därefter ca. 1200 meter gångväg.


Anmälan:    Via Idrott On Line, senast fredagen den 28 augusti kl. 23.59. Saknas bricknummer vid anmälan tilldelas hyrbricka á 25 kr.


Efteranmälan:    Via Idrott On Line, senast onsdagen den 2 september kl. 20, mot 50% förhöjd anmälningsavgift.


Direktanmälan:    Till öppna klasser, anmälan på TC kl. 20.30-21.30. Fri start 21.00-22.00. Sportidentbrickor finns att hyra på plats á 25 kr.


Klasser:    Mästerskapsklasser: D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50,D55, D60, D65, D70, D75, D80, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80. H85
Öppna klasser: Ö2, Ö4, Ö8, Ö9.
Banlängder enligt SOFT:s tävlingsregler. Sammanslagning av klasser kan komma att göras i enlighet med SOFT:s regler. Löpare som ej representerar klubb inom Stockholms distrikt hänvisas till öppna klasser.


Avgifter:    HD-16, 50kr. HD18-, 90 kr. I mästerskapsklasserna tillkommer 10 kr per anmäld för DM- plaketterna. Hyra av Sportidentbricka 25 kr. Borttappad bricka debiteras med 300 kr. Alla avgifter faktureras i efterhand.


Stämplingssystem:    Sportident.


Karta:    Reviderad 2007. Skala 1:10000, ekvidistans 3-5 m. Färgutskriven.


Terräng:    Måttligt kuperad terräng med mestadels god framkomlighet. Ungdomsbanorna går i ett stigrikt parti.


Start:    Första start kl. 21.00. Avstånd TC-start ca. 500 m.


Parkering:    Parkering-TC 100-500 meter, avgift 20 kr.


Marka:    Finns vid TC.


Dusch:    Varmdusch inomhus.


Startlista/PM:    Se vår hemsida www.snattringesk.se 


Tävlingsledare:    Sture Lantz    Tävlingskontrollant:Utses av Stof


Banläggare:    Rune Rådeström    Bankontrollant:    Utses av StOF


Upplysningar:    Sture Lantz, 070-776 28 77