FENNECS DEVON REX


 

 

Uppfödningen nedlagd/ We are no longer breeding.

 

  Fennecs You Bet I Am  

Uppdaterad/Updated 2016-06-14

 

 

Jag har beviljats tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen för kattuppfödning av Göteborgs kommun.

I have a permit for breeding cats issued by the Göteborg municpality in accordance with §16 of the Swedish Animal Welfare Act.

 

 

©2000-2016 Marie Norbäck