Med ett mycket stort intresse av fiske och fisk- r√∂kning startade Jan Karlsson med familj, ett litet r√∂keri och butik vid  hemmet i Hornsborg. N√§r E4:an flyttades byggde Jan ett nytt r√∂keri med servering och butik, bel√§get alldeles intill nya E4:an vid infarten till Hamneda. Detta stod klart √•r 2000. Denna moderna anl√§ggning √§r EU-anpassad och fyller kraven p√• hygien och fiskhantering.

Jan fiskar i sjön Bolmen samt har egen regnbågeodling i Lagan.

 

 

 

 

 

Presentation

Ovanlig fångst, Jan med en nyfångad "Kinesisk Ullhårskrabba" i ryssjan i sjön Bolmen