[ Ekologisk
statistik med R! 
]

[ Lavar ] [ Användbara gratisprogram ]


Didrik Vanhoenacker

Uppväxt i Fältbiologerna.

BioGeo 1996-1999.

Naturskolelärare på Solna Naturskola, Överjärva gård, 2000-2001.

Doktorerat i växtekologi på Botaniska institutionen, Stockholms Universitet. 2002-2008.

Undervisat på Stockholms universitet, Södertörns högskola och Högskolan på Gotland. 1997-2009.

Läst in lärarbehörighet för gymnasiet i biologi och geografi, samt för grundskolan i matematik. 2010-2011.

Adress
Bagartorpsringen 62
170 65 Solna

Telefon 070-999 38 13
E-post didrik1@ekolog.se (ta bort 1:an).


Sedan jag disputerade 2008 har jag varit föräldraledig, undervisat i biologisk statistik och genomfört ett forskningsprojekt på pollination hos lungört. 2010-2011 läste jag in pedagogik för att få formell behörighet att undervisa i biologi, geografi och matte även i skolan. Nu jobbar jag som jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.