Biografi

Utmärkelser      Utställningar       Litteratur om DA       Recensioner

Självporträtt

David Ahlqvist föddes 16 oktober 1900 på S:t Lars gränd 3 i Visby på övervåningen i åkare Larssons hus. Hans far, Emil, var anställd vid Samuel Larssons snickerifabrik på söder och när den brann ner flyttade han till Fole mekaniska verkstad som etablerat sig även vid Stenkumlaväg i Visby 1894. Där deltog han i tillverkningen av järnvägsvagnar. Mor Helga hade strykinrättning vid tvättrännan på Mellangatan tills hon gifte sig. (Visbyfruarna kokade kläderna hemma men sköljde dem i de sköljkar av huggen kalksten som fanns i stans tvättrännor.)

David gick i S:t Hansskolan under Visbytiden i den byggnad där nu Konstmuseet ligger. Familjen flyttade 1901 till Nygatan 58A på Klinten i Visby och 1905 föddes Davids lillasyster Maria. När hon var 4 och David skulle fylla 9 blev fadern slöjdlärare vid Fridtorps barnhem i Västerhejde, grundat av prinsessan Eugénie, och David fick gå i barnhemmets skola för Hanna Sundahl och Magda Edman.

Till Bringsarve i Ardre flyttade familjen 1913.
Gården hade sålts 1891 av Thyra Gottbergs farfar till Davids farfar Lars Jacob Ahlqvist och hans hustru Maria Sofia. Emil (född 1873) kom således nu tillbaka till sitt föräldrahem. Vid Bringsarve drev familjen ett litet jordbruk och Emil snickrade möbler för försörjningen och spelade fiol och Cedergrensorgel för nöjes skull. Fiol hade han lärt sig spela av visbyspelmannen Fedder.

1915 innebar en vändpunkt i Davids liv. Han lärde då känna greven och konstnären Louis Sparre, som bodde i Ljugarn om somrarna på sitt "Sandarfve", byggt av byggmästare Carl Engström, som också var den som sammanförde de två. Greven lärde pojken observera, att se färg och form och skönheten i tingen och i det gotländska landskapet och dess bebyggelse. David blev Sparres lärling om somrarna medan han resten av året hjälpte föräldrarna med jordbruket, särskilt när fadern var upptagen med arbete på annat håll. Emil byggde buss- och bilkarosserier, hjälpte till med husbyggnad och inredning och sonen var då "chefsagronom" därhemma. En märr och två kor fanns att ta hand om förutom jordbruket.

1918 hjälpte Sparre honom till en plats i Carl Wilhelmssons målarskola på Odengatan i Stockholm.
Dit kom han med 3000 lånade riksdaler på fickan och vantrivdes i storstaden som den bondpojke han var. Det var kristid, spanska sjukan härjade och han fick en släng av den våren 1919. Två brasor per termin fick han elda i hyresrummets kakelugn och utan matpaket hemifrån hade han varit ännu tunnare.
Sommartid kom han hem och 1919 hade han sin första utställning som gav en liten inkomst. Sen följde utställningar i Stadshotellet, Arbetareföreningens lokal, Wahlbergs f d bokhandel, Folkskolan i Visby och på Strandridaregården i Ljugarn. Efter en särkilt inkomstbringande säsong kunde han med stolthet bekosta brunnsborrningen i Bringsarve.

1921 var studietiden på Wilhelmssons skola slut och det dröjde till hösten 1926 innan han återvände till Stockholm, nu för att gå på Gottfrid Larssons och Edward Berggrens målarskola på Kungsgatan, där han fick teckna modell och antik skulptur.

Läroåret 1926-1927 var han aspirant vid Kungl. konsthögskolans målare- och bildhuggareskolor. 1927-28 fick han elevstatus på samma skola i den klass som kallades "figurmålarskolornas lägre klass" och året efter i dess högre klass. 1928 belönades han med 300 kr och 1929 fick han Boberghska stipendiet för etsning på 1590 kr. Den lärare han tyckte bäst om var Albert Engström, som var tillförordnad lärare i teckning. Olle Hjortzberg var ordinarie.
Flitigast var David på akademiens etsningsskola i Sergels hus på Sergelgatan. Professorn hette Emil Johansson-Thor och han vann Davids hjärta med sitt skånska gemyt och sin uppskattande attityd. Harald Sallberg som lärde ut grafikkonstens alla tekniska hemligheter har fått sitt äreminne inskrivet i essän "Etsaren"

Åter på Gotland samlade DA omkring sig kretsar av entusiaster inom litteratur, musik, hembygdsvård och konst.

1939 gifte sig DA med Margit Stenqvist, småskollärarinna i Gammelgarn, och 30/6 1940 föddes undertecknad. Äktenskapet blev kortvarigt och DA gifte om sig med Thyra Gottberg 1942. Det äktenskapet blev barnlöst.
1951 gjorde Thyra och David en resa till Frankrike; Paris och Bretagne blev målen den gången. Ett stipendium möjliggjorde en ny frankrikeresa 1955, denna gång till Castellar straxt norr om Menton nära italienska gränsen.
Hösten 1964 besökte vi Köpenhamn, Hamburg, Köln och Paris och när jag lämnat Paris för att tentera i Uppsala for Thyra och David hem över Brygge och Gent.
I boken "Självdeklaration" kan man läsa mer om resorna.


Utmärkelser:

Århundradets gotlänning 1929 Boberghska stipendiet i etsning.
Tilldelad Akademiens Kanslersmedalj i etsning.
1936 Förtjänstplakett från Samfundet för Hembygdsvård.
Medlem i Grafiska sällskapet sedan 1941.
1953 Grafiska sällskapets stipendiat.
1961 Illis Quorum 5:e storleken.
1963 Gotlands kommuns kulturpris.
1966 Röda Korsets förtjänsttecken.
1967 Hedersledamot i Samfundet för Hembygdsvård för "Banbrytande
gärning på Gotland och inom Samfundet för landskapsvård och byggnadskultur"
1968 Visby Lions stipendium
1969 mottog David Ahlqvist tillsammans med Anna Erlandsson, Herbert Gustavsson och Svante Pettersson de första exemplaren av plaketten "Fastlandsgutarnas belöning för kulturbevarande gärning på Gotland".
1970 Deverthska kulturstiftelsens plakett i guld.
1971 Svenska Naturskyddsföreningens plakett.
1973 Artur Hazelius-medaljen, Nordiska museet.
1975 Gotlands Gilles i Stockholm kulturpris.
JUF:s plakett i guld.
Hedersledamot av Gotlands nation i Uppsala.

Utställningar på fastlandet och i världen:

Norblads bokhandel, Uppsala hösten 1933, oljor och grafik

Riksförb. för bildande konst, vandringsutställning 1932-33
med 3 etsningar: "Fönstret", "Interiör" och "Kornåker motsols", alla från 1930.

Fahlcrantz´ salong i Stockholm 1936 tillsammans med andra gotlänningar:
Erik Skårman, Bertil Nyström och Harald Jacobson. DA representerades med
oljor och etsningar,de senare inköptes av Nationalmuseum.

The Society of American Etchers Exhibition, New York, 1937
med 4 etsningar: "Interior", "Bad Weather", "Morning" och "Potato-Picking".

Fifth International Exhibition of Prints, Philadelphia 1937
med 2 etsningar: "Hemma" och "Kaktus och fotogenlampa".

Deltog i Fören.för Grafisk Konst jubileumsutställning på
Nationalmuseum 1937 med bl a "Hemma", "Gungstol och symaskin",
"Kaktus och fotogenlampa"

Interskandin. Grafisk Kunst på Charlottenborg i Köpenhamn
24.1 - 14.2 1937 med 6 etsningar.

NGU Exhibition of Graphic Art, London 1938

Värlsutställningen i Paris 1938

NGU Helsingfors 1939

Nordiska Konstgalleriet, Sthlm 1942

Unga grafiker, SDS-centralen, Malmö 1942
med 9 etsningar.

Nutida svensk grafik, Uppsala univ. 1945
med 10 etsningar.

Lorensbergs konstsalong tillsammans med Folke Persson, Göteborg 1945
med 27 etsningar och 6 teckningar.

Uppsala 1947

Graphic Art in Sweden To-day, The National Gallery of Canada 1947-48
med 5 verk : "Maria syr", "Gungstol och symaskin", "Interiör"(torrnål),
"Mor"(torrnål), "Min ateljé".

Oslo, okänt när


Ett urval utställningar på Gotland:

följande har belagts:

Utställningsannons 1919 1919 i Visby, Gotlands Allehanda
publicerade annonsen.
Under studieperioden flera gånger sommartid i Visby och Ljugarn.
1925 i Visby
1931 Stadshotellet i Visby, ett 25tal oljor och ett 75tal etsningar
1933 Visby läroverks teckningssal: "Gotländsk konst av idag"
Förutom DA utställde Bror Börjesson, Harald Jacobsson, Erik Skårman och Bertil Nyström
1933 Ljugarn
1947 Visby
1948 Visby
1950 retrospektiv utställning i Visby
1958 I18, infanteriregementet i Visby, tillsammans med Kurt Ullberger
1958 Sommarsalong i Visby
1970 10-26 okt, retrospektiv utställning tillsammans med Bertil Nyström i Sävesalen, Visby
1980 11-31 okt, tillsammans med Louis Sparre, 14 porträtt. FGK-lokalen, Visby
1989 mars, minnesutställning på Lövängen i Ljugarn
1989 på Gotlands Konstmuseum i samband med överlämnandet av 280 etsade plåtar till museet
1998 och 1999 Fridhem, Västerhejde. Delar av Joel Björkqvists privatsamling.
2000 Minnesutställning på Gotlands Konstmuseum

Litteratur om David Ahlqvist:

Ahlqvist, David, Bagateller kring en grönkart. (Barndomsupplevelser.)Ur:Gubbar i min spegel och GF 1956: 298
Ahlqvist, David, Minnen från Ardre kyrkskola. GA 1973:19
Brilioth, Monika, Brinnande kärlek till tradition.[David Ahlqvist]. Idun 1954, nr 41, s. 16-17, 36, 39
[Carlsund, Otto G.], David Ahlqvist.Konstvärlden 1941, nr 19-20, s. 458
Didriksson, Britta, David Ahlqvist 75: En förmån att få bo i Ardre! GA 1975:238
Didriksson, Britta, David Ahlqvist fyller åttio år. Arbetar på en bok om Louis Sparre. GA 1980:235
Från fars och min tid, en bokfilm om Gotland 1915-1970. Red: Bengt G. Söderberg. Visby 1972
514 s. ill. Om David Ahlqvist s. 86-87
Från Gutabygd 1989
Föreningen för grafisk konst, Meddel. IX, XIV, XXIII:
IX, 1930 . Etsningen"Mitt fönster" medföljde föreningens signerade upplaga.
XIV, 1935, Om David Ahlqvist s.9-11.(Etsningen"Interiör" från 1930 medföljde den signerade upplagan 1935.)
XXIII, 1944,Om David Ahlqvist s.9-12.(Etsningen"Gård med brunn och vårdträd" från 1939-41 medföljde den signerade upplagan.)
Hoppe, Ragnar, & Jungmarker, Gunnar, Svart och vitt. Svenska grafiker och tecknare under 1900-talet Sthlm u. å. Om David Ahlqvist, s. 86-87, reg. s. 1
Hultmark, Emil, m.fl. Svenska kopparstickare och etsare 1500 - 1944. Upps. 1944. 391 s
Häglund, Carin, Det nutida Gotland som kulturmiljö. Intervju med David Ahlqvist. Gotl. 1962: 54
Häglund, Carin, David Ahlqvist predikar arbetets glädje. Gotl Tidningars julextra 1975, s. 20
Jungmarker, Gunnar, Den unga svenska grafiken. Paletten 1941 nr 4, s.26-29
Kern, Anita von, David Ahlqvist. En presentation av en gotländsk författare och konstnär
Specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås 1982:118. 26 s
Lönnefalk, Torvald, Högtid i Ardre: David Ahlqvist fyller 70. GA 1970:233
Nihlén, John, En gotländsk tusenkonstnär. Ingår i: Gutar jag mött i skrift och verklighet, 1977, s. 160-168.
Nihlén, John, Hyllning till en gotländsk tusenkonstnär. [David Ahlqvist .] GA 1977:67
Nilsson, Allan, Det roar honom att roa folk - och att strö salt i såren. Ett porträtt av David Ahlqvist. GT 1969: 175
Norrby, Paul, David Ahlqvist 80 år. - Från Gutabygd 1980, s. 7-9
Romell, L-G, Röster ur gotländsk hembygd. Bygd och natur 1953, nr 2, s.37-42.
Rothlind, Jane,Svensk svart-vit grafik 1890 - 1990. Lund 1992. s. 67-68.
Rydin, Lena, David Ahlqvist, kung av Bringsarve. RiR-TV 1973:8, s.12-13
Som 72-åring gör han TV-debut: sommargrannen övertalade David Ahlqvist att filma "Ur leken". GT 1973:41
Svedberg, B-M.,Kunglig 70-årsdag i egenartat landskap. DN 1970, 16 sept
Svensk grafik från tre sekler. En översikt omfattande tiden från 1700-talets mitt till våra dagar.
Red: Harald Sallberg, Gunnar Jungmarker. Sthlm 1957. 468 s. ill. s.310-312
Svenskt författarlexikon. Del 2-7, 1953-1981.
Svenskt konstnärslexikon. Del 1, 1952, s.39 och "Maria vid symaskinen", etsning 1930.
Vem är det, flera årgångar.
Wranér, S. I Sagas tjänst. Lund 1966. Om David Ahlqvist s. 64.
Vägen till litteraturen om Gotland Ett kommenterat urval inom olika ämnesområden av Lennart Bergh, Ingvar Engeström & Birgitta Rydberg.
Acta Eruditorum Gotlandica. Actum VI. MCMLXXXXI.
Öhrling, Elisabeth, David Ahlqvist. Svart-vit grafik från Gotland.
C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala univ. Hösten 1994. 47 s.+ bil.
Österberg, H., Gotlands samvete går till attack. Svensk imperialism slår ihjäl ön. SvD 1970. 15 okt
Fornsalens klippsamling av personhistoria.

TILL SIDANS BÖRJAN TILLBAKA TILL DEBATTÖREN

Recensioner:

Gotlänningar
ST 13 aug 1945, SvD 6 okt 1945, UNT 13 okt 1945, Gotl 1962:296

Utsikt från Bringsarve
DN 9 feb 1953, Expr 2 sept 1953, GHT 20 dec 1952 UNT 20 dec 1953, Perspektiv 1953 s.283

Nattrocken
Gotl 1958:119B, GA 1958:250

Gubbar i min spegel
AB 28 dec 1960, DN 10 dec 1960, GA 11 nov 1960, GF 5 dec 1960, Gotl 16 nov 1960, GHT 14 dec 1960, Perspektiv 1961 s.92

Självdeklaration
GA 19 dec 1970, GF 22 dec 1970, GHT 13 jan 1971, SvD 26(23?)dec 1970

Gamla gotländska ordstäv och talesätt
GA 17 dec 1975, GF 19 dec 1975

Louis Sparre. Gotlandsskisser.
Gotl 5 dec 1981,GA 1981:282-283,GT 1981:282, Helsingborgs Dagblad 25 feb 1982, UNT 22 maj 1982

Larsson, Gustaf, Vaim singar. Dikter från 1921 t o m 1940.
tonsatta av bl.a. David Ahlqvist, GT 1972:287

TILL SIDANS BÖRJAN

Konstanmälningar:

H.H., Fin utställning på I18. (David Ahlqvist och Kurt Ullberger) GA 1958:254
Pet., Konstutställning på I18. Gotl 1958:251B
P.S., Konst för 8000 kr såldes vid vernissage på I18.(David Ahlqvist och Kurt Ullberger.) GF 1958:251
Press, Barry, David Ahlqvist och Bertil Nyström. Retrospektiv utställning börjar idag. GT 1970:235
Lönnefalk, Torvald, David Ahlqvist periodlös kolorist. GA 1970:238
Lönnefalk, Torvald, David Ahlqvist i Claudelinska huset. GA 1973:142
Lönnefalk, Torvald, Konst i När. Fin grafikportfölj av David Ahlqvist. GA 1981:144

Övriga källor till denna hemsida:

Personliga minnen, foton och tidningsurklipp

LIBRIS

Gotlands elektroniska bibliotek: Gotländska bibliografier.


TILL SIDANS BÖRJAN

Om du vill komplettera texten
skriv till webbredaktören
Lena Axelsson